เทคนิคการมิกซ์เสียง EP004 : การปรับแต่งเสียงกลองชุด(การใช้ EQ)