เล่าสู่กันฟัง : อยากมิกซ์เสียงต้องเตรียมตัวอย่างไร