Author - littlebird

วิธีการตัด Crossover

วิธีการตัด Crossover

สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการผลิตตู้ลำโพง เวลาเราทำตู้ลำโพงขึ้นมา เราก็มักจะสงสัยว่า ซื้อดอกลำโพงเสียงเเหลมรุ่นนี้มา จะตัดที่ความถี่เสียงเท่าไรดี จะตัดตามสเปคความถี่ที่ดอกลำโพงให้มาเลยได้ไหม?