การหา Mixer Gain Structure

การมิกซ์เสียง เราควรมีระดับความแรงของสัญญาณเสียงเท่าไหร่ หาคำตอบได้ใน Facebook Live วันที่ 09 กันยายน 2562