โครงสร้างของ Digital Mixer

ในปัจจุบัน Digital Mixer ได้รับความนิยมย่างแพร่หลาย ความเข้าใจในการใช้งานจึงจำเป็นมากขึ้น เรามาเจาะลึกถึงโครงสร้างของ Digital Mixer ด้วย  หาคำตอบได้ใน Facebook Live วันที่ 16 กันยายน 2562