การคำนวณหาความดังระหว่างลำโพง 2 ใบ

มาทำความเข้าใจว่าเราวางลำโพงในระยะห่างที่ต่างกัน จะมีความดังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เรามีวิธีคำนวณยังไง ติดตามได้ใน Facebook Live วันที่ 02 กันยายน 2562