Decibel หน่วยวัดค่าความดังเสียง

Decibel หน่วยวัดค่าความดังเสียง

Decibel หน่วยวัดค่าความดังเสียง

เดซิเบล (decibel, dB) นั้นใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง Acoustic หรือ Electronic ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้หน่วย Decibel ในทาง Acoustic กัน ซึ่งถ้าเรากล่าวในทาง Acoustic นั้น หน่วย Decibel ใช้เป็นหน่วยวัดความดังของเสียงว่ามีค่าเท่าไหร่ คำว่า Decibel นี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับ Alexander Graham Bell ผู้คิดค้นโทรศัพย์เป็นคนแรกของโลก มีชื่อย่อว่า dB

การหาค่าความดังในหน่วยของ dB นั้นโดยปกติแล้วเราจะต้องใช้สูตรคำนวนในการหาความดังว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ต้องใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เข้ามาคำนวนโดยใช้ Logarithm (ลอการิทึม) เพราะการเพิ่มขึ้นของความดังที่เราได้ยินนั้นไม่สามารถใช้ค่าตัวเลขปกติได้เพราะมันจะมีพลังงานมากมายมหาศาล เลยต้องแปลงมาให้อยู่ในรูปแบบเลขยกกำลัง เมื่อมาอยู่ในรูปแบบเลขยกกำลังมันก็ยังเข้าใจยากเลยแปลงค่าให้อยู่ในหน่วย dB ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณพลังงานความดังที่ 1,000,000 เราก็แปลงมาให้อยู่ในรูปแบบเลยยกกำลัง เราก็จะได้ 10 ยกกำลัง 6 แปลงเป็นหน่วย dB จะได้ 60dB ตัวเลขก็จะดูง่ายขึ้น

เสียงที่เราได้ยินอยู่นั้นมีค่าพลังงานมากมายมหาศาล หูของคนเราสามารถทนความดังได้ 120dB เมื่อแปลงค่าแล้วจะรู้ว่ามันมากมายมหาศาลขนาดไหน

ear-db

การเพิ่มขึ้นของความดังเสียงนั้นจะไม่เหมือนกับการเพิ่มขึ้นแบบจำนวนอื่นๆที่เรารู้กัน คำว่าหนึ่งเท่าของสิ่งของอาจจะบวกเพิ่มขึ้นไปเช่น 10กิโลกรัม + 10กิโลกรัม ก็จะได้เท่ากับ 20กิโลกรัม แต่ความดังเสียง 10dB + 10 dB ได้เท่ากับ 13dB นั่นหมายความว่าเสียงดังเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ามีค่าเท่ากับ 3dBนั่นเอง ตัวเลขอาจจะดูน้อยแต่พลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นมันมากมายมหาศาลทีเดียว

การรับรู้เสียงของหูคนนั้นเมื่อเราได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานๆ หูคนเราจะรับรู้ความดังได้ลดลงเรื่อยๆ เช่น เมื่อเราเปิดเสียงมาที่ความดัง 90dB ในช่วงแรกของการฟังเราอาจจะฟังว่ามันดังพอดีแล้วพอฟังไปนานๆหูคนเราจะรับรู้ว่าความดังมันลดลงเราก็จะเพิ่มความดังขึ้นโดยไม่รู้ว่าเสียงที่เราฟังอยู่นั้นมันดังเท่าเดิม เมื่อเรายิ่งเร่งดังขึ้นหูก็จะล้าทำให้มีผลต่อการฟังในระยะยาว ถ้าเราต้องทำงานกับเสียงที่มีความดังนานๆ เราก็ควรจะมีเครื่องมือวัดความดังเพื่อเป็นตัวบอกว่าเรากำลังฟังที่ความดังเท่าไหร่

SPL-Meter

เครื่องมือนี้เราเรียกว่า SPL Meter (Sound Pressure Level Meter) เพราะหูคนเราไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เราฟังดังมากน้อยขนาดไหนเลยต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการฟัง ซึ่งโดยปกติแล้วความดังที่หูคนเราฟังได้สบายและฟังได้นานได้รายละเอียดของเสียงที่ชัดเจนนั้นอยู่ที่ 83dB ดังนั้นเราควรจะฟังความดังที่พอดีๆไม่ดังมากจนเกินไปเพื่อถนอมหูให้ฟังเสียงได้นานๆ

ครูสอนเสียง – อ.น้อย ทรงพล แจ่มแจ้ง

Share this post