ให้ความรู้พร้อมอบรมด้านระบบเสียง

Class room

ให้ความรู้พร้อมอบรมด้านระบบเสียง

ให้ความรู้พร้อมอบรมด้านระบบเสียง ทางบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญด้านพร้อมมีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบเสียงมาไม่น้อยกว่า 10ปี และได้อบรมบุคลากรในสายงานด้านระบบเสียงทั้งภาครัฐและเอกชนมาไม่ต่ำกว่า 10ปี จึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับความรู้ในส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับระบบเสียง ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เพราะทางวิทยากรของบริษัท ได้ผ่านการอบรมต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศและอัพเดทความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

https://www.youtube.com/watch?v=NEQCbVby9rE&t=222s4js_E