รับทำโฆษณาคอนเทนต์ระบบเสียง

รับทำโฆษณาคอนเทนต์ระบบเสียง

ในยุคปัจจุบัน การส่งข้อมูลข่าวสารได้มีความหลากหลายมากขึ้น และทางด้านการทำการตลาดโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์นั้นเริ่มขยายเติบโตเป็นวงกว้าง เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทางบริษัทจึงได้รับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับระบบเสียง ทั้งในด้านการใช้งานอุปกรณ์ แนะนำอุปกรณ์ใหม่ๆ หรือให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีและการนำไปใช้ โดยรับทำในรูปแบบของ Ads โฆษณา บทความ แบนเนอร์โฆษณา วิดีโอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Youtube และเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ โดยมีการโปรโมทให้ถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแท้จริง


ดูช่องเราทางYoutube

รายละเอียดการให้บริการ

  • รับทำวีดีโอรีวิวสินค้า
  • รับเขียนบทความเกี่ยวกับสินค้า
  • ลงโฆษณาผ่านทางสื่อ Social ของทางเรา
  • ออกแบบแบนเนอร์โฆษณา

บทความ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *