*** ผู้เข้าเรียนต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ ฉีดวัคซีน AZ 1 เข็ม และต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง