เอกพัฒน์ มั่นคง

เอกพัฒน์ มั่นคง

Sound System Design

ในงานด้าน Sound System Design จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือการ "ขยายเสียงที่ต้องการไปสู่ผู้รับฟังได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ​์ในระบบเสียง" ในระบบเสียงจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์รับ , อุปกรณ์ปรับแต่ง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง การจัดการจึงเป็นส่ิงที่จำเป็น ตั้งแต่ในระดับของสัญญาณของเสียง (System Gain Structure) ไปจนถึงการจัดการกับตำแหน่ง ที่ตั้ง องศา และเวลาของลำโพงแต่ละใบในระบบเสียงนั้นๆ (Sound System Alignment) ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลเป็นอย่างมากทำให้มีซอฟต์แวร์ ต่างๆมากมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในการทำงาน แต่ต้องพึงระลึกเสมอว่า การใช้ซอฟต์แวร์โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจอาจเป็นการส่งผลเสียงมากกว่าผลดี การเรียนรู้จากพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดๆก็ตาม


Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.