ทรงพล แจ่มแจ้ง

Throngpon Jaemjaeng

Sound Engineer

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่า 12 ปี ทั้งงานในด้าน Studio Sound และมุ่งสู่งาน Live Sound ในช่วงชีวิตตั้งแต่เล่นดนตรีสมัยเรียน จนมาถึงช่วงวัยทำงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียง ชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องเสียง จึงคิดว่าคงถึงเวลาที่ได้นำความรู้ที่คอยเก็บเกี่ยวสั่งสมมาได้นำมาถ่ายทอดให้หลายคนได้รับรู้ทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับเสียง ประสบการณ์การทำงาน เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการทำงานและแก้ปัญหา โลกออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ออกไปได้เป็นวงกว้าง จึงได้ถือกำเนิดเวปไซต์นี้ขึ้นมา Live For Sound “มีชีวิตเพื่อเสียง” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งความรู้ให้ทุกท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพนี้ได้เป็นอย่างดี - ทรงพล แจ่มแจ้ง (ผู้ก่อตั้ง www.LiveForSound.com)  

Mobile Apps

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Creative Websites

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

SEO Optimization

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.

Brand Solutions

Lorem ipsum dolor sit amet, coctetur adipiscing elit.