ไมโครโฟน Microphone

Showing 1–30 of 559 results

ไมโครโฟน Microphone

ไมโครโฟน (Microphone) สำหรับร้อง สำหรับพูด ไมโครโฟนทุกชนิด
ไมโครโฟนสำหรับร้อง/พูด ไมค์พิธีกร ไมค์โพเดี้ยม ไมค์ลอย ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์แบบมือถือ ไมค์ลอย ไมค์ไร้สาย


ไมโครโฟน (Microphone) คืออะไร

ไมโครโฟน คือ อุปกรณ์ที่รับสัญญาณเสียงและแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ใช้สำหรับรับเสียงพูด, เสียงร้อง, เสียงของเครื่องดนตรี ทำให้ออกมาดีถูกต้อง

ไมโครโฟนนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทแบ่งตามชนิดตัวรับเสียง คือ ไดนามิคไมโครโฟน (Dynamic Microphone) และ คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) ซึ่งไมโครโฟนแบบไดนามิคไมโครโฟนเป็นไมโครโฟนที่สามารถต่อใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง แต่ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เป็นไมโครโฟนที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงซึ่งต้องจ่ายไฟเลี้ยง หรือ Phantom ให้กับไมโครโฟนจากมิกเซอร์ หรือ ออดิโออินเตอร์เฟส และยังสามารถแบ่งไมโครโฟนออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ ไมโครโฟนชนิดใช้สาย และ ไมโครโฟนชนิดไร้สาย โดยไมโครโฟนชนิดใช้สายสามารถใช้สายไมโครโฟนต่อใช้งานได้เลย ส่วนไมโครโฟนชนิดไร้สายตัวไมโครโฟนจะไม่มีสายโดยตัวไมโครโฟนที่รับสัญญาณเสียง จะส่งสัญญาณเสียงผ่านคลื่อนวิทยุผ่านทางอากาศไปยังตัวรับไมโครโฟน และตัวรับไมโครโฟนจะทำการแปลงเป็นสัญญาณเสียงออกเพื่อส่งออกไปใช้งาน รูปร่างของไมโครโฟนมีหลายแบบด้วยกัน เช่น ไมโครโฟนแบบมือถือ, ไมโครโฟนแบบหนีบเสื้อ, ไมโครโฟนแบบครอบหัว, ไมโครโฟนสำหรับหนีบเพื่อจ่อเครื่องดนตรี, ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ เป็นต้น

ไมโครโฟน สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่

  • ไดนามิคไมโครโฟน (Dynamic Microphone) เป็นไมโครโฟนชนิดที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง (Phantom) จ่ายให้กับไมโครโฟน มีความแข็งแรง ทนทาน รับความดังของเสียงได้ดีกว่าคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน รอบๆวอยซ์ของไมโครโฟน จะมีขดลวดพันอยู่รอบแม่เหล็ก ขดลวดจะมีแผ่นไดอะแฟรมติดอยู่ เมื่อเราพูดใส่ไมโครโฟนแผ่นไดอะแฟรมที่ติดอยู่กับขดลวดก็จะสั่นตามแรงผลักอากาศที่มากับความถี่เสียงที่มากระทบกับไดอะแฟรม ทำให้ขดลวดขยับตามความถี่เสียงและขดลวดไปตัดกับสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าออกมาจากวอยซ์ของไมโครโฟน และ ไปผ่านยังหม้อแปลงเพื่อแปลงสัญญาณให้เป็นสัญญาณแบบบาลานซ์ ซึ่งสัญญาณนี้เมื่อเข้าไปที่มิกเซอร์ หรือ ออดิโออินเตอร์เฟส จะผ่านเกน (Gain) เพื่อทำการขยายสัญญาณให้สูงยิ่งขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • ไคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) เป็นไมโครโฟนที่ต้องอาศัยไฟเลี้ยง (Phantom) จ่ายให้กับไมโครโฟน เป็นไมโครโฟนที่รับเสียงได้ดี มีความไวต่อเสียงสูง โดยวอยซ์ของไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ จะมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้า จากแผ่นไดอะแฟรมที่ติดอยู่กับแผ่นโลหะที่มีความบางและยืดหยุ่นได้ดี และมีแผ่นโลหะอีกแผ่นที่มีความแข็งแรงกว่า ติดตั้งคงที่ประกบอยู่ใกล้กัน และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโลหะทั้งสองแผ่นคนละขั้ว เมื่อเราพูดใส่ไมโครโฟน แผ่นไดอะแฟรมที่ติดอยู่กับแผ่นโลหะบางก็จะสั่นตามแรงผลักอากาศที่มากับความถี่เสียงที่มากระทบกับไดอะแฟรม ทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าระหว่าโลหะทั้งสองแผ่น และส่งสัญญาณไปผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายสัญญาณ และทำให้เป็นสัญญาณแบบบาลานซ์ภายในตัวไมโครโฟนจึงส่งสัญญาณออกไปเข้าที่มิกเซอร์ หรือ ออดิโออินเตอร์เฟส เนื่องจากคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวจึงจำเป็นต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับไมโครโฟนชนิดนี้
  • ไมโครโฟนชนิดไร้สาย หรือ ไวเลสไมโครโฟน (Wireless Microphone) เป็นไมโครโฟนที่ไม่ต้องมีสายสัญญาณไมโครโฟนต่อจากตัวไมโครโฟนไปยังมิกเซอร์ แต่ในตัวไมโครโฟนมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งสัญญาณเสียงผ่านความถี่คลื่นวิทยุไปยังตัวรับสัญญาณไมโครโฟนก่อน แล้วตัวรับสัญญาณไมโครโฟนจึงแปลงเป็นสัญญาณเสียงออกส่งมิกเซอร์ หรือ ออดิโออินเตอร์เฟส โดยการส่งสัญญาณของไมโครโฟนไร้สายผ่านคลื่นวิทยุมีหลายช่วงคลื่นความถี่ เช่น VHF, UHF, 2.4GHz, 5GHz ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายแบบแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป ไมโครโฟนชนิดไร้สายมีให้เลือกใช้งานหลายประเภท เช่น ไมโครโฟนแบบมือถือ, ไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อ, ไมโครโฟนแบบครอบหัว, ไมโครโฟนสำหรับหนีบเพื่อจ่อเครื่องดนตรี
  • อุปกรณ์เสริม (Mic Assesiries) เป็นอุปกรณ์สำหรับไมโครโฟนเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นและยังส่งเสริมให้ได้สัญญาณเสียงจากไมโครโฟนที่ดีปราศจากเสียงรบกวนต่างๆ เช่น Pop Filter เป็นตัวปกกันเสียงลมกระแทกจากการพูดหรือร้องเพลงเข้าไมโครโฟน, Booster Mic ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณที่ออกมาจากไมโครโฟน, Wireless ที่สามารถนำมาเสียบใช้กับไมโครโฟนแบบใช้สายให้เปลี่ยนเป็นไมโครโฟนแบบไร้สายได้, Antenna เสาอาการสำหรับไมโครโฟนไร้สายที่ช่วยให้ส่งสัญญาณได้ไกลขึ้น

แบรนด์ไมโครโฟนแนะนำ : AKG, Audix, Audio-Technica, Blue, Electro-Voice, JTS, Lewitt, RODE, Shure, Sennheiser, SE