จัดชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้งาน

สินค้าเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ เครื่องเสียงร้านเหล้า สถานบันเทิง ห้องจัดเลี้ยง งานดนตรี อีเวนท์ เครื่องเช่า โรงเรียน วัด มัสยิด อบต เทศบาล หน่วยงานของรัฐ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงยิม ร้านกาแฟ ห้องซ้อมดนตรี ลานเต้นแอร์โรบิก

[block id=”top-content-soundsystem-set”]

Showing 1–150 of 338 results

SET EV-BGM0006 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

53,400฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 104dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET EV-BGM0005 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

48,900฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 104dB

SET EV-BGM0004 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

68,450฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET EV-BGM0003 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

63,950฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว

SET EV-BGM0002 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

37,400฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET EV-BGM0001 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

32,900฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB

SET JBL-BGM0060 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

100,110฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 102dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0059 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

91,110฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 102dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว

SET JBL-BGM0058 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

65,060฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 102dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0057 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

56,060฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0056 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

91,310฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 99dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0055 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

82,310฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 99dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว

SET JBL-BGM0054 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

56,260฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 99dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0053 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

47,260฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0052 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

138,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 108dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0051 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

129,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 108dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว

SET JBL-BGM0050 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

103,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 108dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0049 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

94,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0048 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

112,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120 วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0047 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

103,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120 วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว

SET JBL-BGM0046 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

77,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60 วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0045 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

68,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60 วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0044 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

100,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0043 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

91,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว

SET JBL-BGM0042 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

65,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0041 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

56,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB

SOUNDVISION Conference SET ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม พร้อมใช้งาน

80,000฿
SOUNDVISION Conference SET รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานประชุม กล้อง Conference ไมโครโฟน ลำโพง มิกเซอร์แอป์ เครื่อง Digital Auto Anti-Feedback

SET JBL-BGM0040 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

88,610฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0039 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

84,110฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0038 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

53,560฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0037 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

49,060฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0036 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

68,530฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 100dB

SET JBL-BGM0035 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

64,030฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 100dB

SET JBL-BGM0034 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

37,480฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 100dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0033 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

32,980฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 100dB

SET JBL-BGM0032 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

79,810฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0031 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

75,310฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0030 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

44,760฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0029 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

40,260฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0028 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

64,130฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 93dB

SET JBL-BGM0027 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

59,630฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 93dB

SET JBL-BGM0026 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

33,080฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว รูปทรงบาง มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 96dB

SET JBL-BGM0025 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

28,580฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว รูปทรงบาง มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 96dB

SET JBL-BGM0024 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

127,250฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0023 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

122,750฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0022 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

92,200฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น ครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0021 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

87,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0020 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

87,350฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 106dB

SET JBL-BGM0019 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

87,350฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 106dB

SET JBL-BGM0018 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

56,800฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 106dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0017 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

52,300฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 106dB

SET JBL-BGM0016 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

101,250฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0015 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

96,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0014 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

66,200฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0013 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

61,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0012 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

74,850฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0011 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

70,350฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์

SET JBL-BGM0010 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

43,800฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า มีปุ่ม Volume

SET JBL-BGM0009 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

39,300฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 104dB

SET JBL-BGM0008 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

89,250฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 98dB

SET JBL-BGM0007 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

84,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์

SET JBL-BGM0006 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

54,200฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0005 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

49,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์

SET JBL-BGM0004 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

68,850฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปรับ Volumn

SET JBL-BGM0003 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

64,350฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์

SET JBL-BGM0002 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

37,800฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0001 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

33,300฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB

SET KAR00010 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

150,850฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 12 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 1200 วัตต์ 2 แชลแนล Processor(DSP)4แชลแนล

SET KAR00024 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

121,740฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 12 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว

SET KAR00023 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

116,040฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว

SET KAR00022 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

85,140฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 8 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 180 วัตต์ 2 แชลแนล ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว 1 ใบ

SET KAR00021 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

82,290฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 6.5 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 180 วัตต์ 2 แชลแนล ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว 1 ใบ

SET KAR00009 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

132,800฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 500 วัตต์ 2 แชลแนล Processor(DSP) 4 แชลแนล

SET KAR00020 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

70,420฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้ ลำโพง 12 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00019 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

61,870฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 180 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00018 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

59,970฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 8 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 180 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00017 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

82,770฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้ ลำโพง 12 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00016 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

79,920฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้ ลำโพง 10 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00015 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

78,970฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้ ลำโพง 12 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00014 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

73,270฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้ ลำโพง 10 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 360 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00013 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

63,770฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 8 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 180 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00012 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

60,920฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 6.5 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 180 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00011 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

39,634฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 8 นิ้ว 1 คู่ พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 250 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00008 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

97,014฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 12 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 350 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00007 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

91,314฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 12 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 350 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00006 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

85,614฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 350 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00005 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

86,570฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 350 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00004 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

84,284฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 350 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00003 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

73,264฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 350 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00002 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

60,914฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 8 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 200 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET KAR00001 ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้

58,064฿
ชุดคาราโอเกะพร้อมใช้งาน ลำโพง 6 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนไดนามิกไร้สายคู่ แอมป์คาราโอเกะ กำลัง 200 วัตต์ 2 แชลแนล และสายลำโพง ยาว 10 เมตร 2 เส้น

SET EVERSE 8 ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้

2,200฿42,400฿
SET EVERSE 8 จาก แบรนด์ Electro-voice พร้อมสายไมค์ CM และขาลำโพง GRAVITY GSP5211B

Audac MENTO6.8Z ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

138,300฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM12MK2 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM12MK2 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO6.8 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

176,900฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • MFA216+ANI44XT เพาเวอร์แอมป์+Dante = 1 ตัว
 • SMA350 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • MFA216+ANI44XT เพาเวอร์แอมป์+Dante = 1 ตัว
 • SMA350 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO6.5 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

142,000฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • NOBA8A ลำโพงเสียงเบส = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • NOBA8A ลำโพงเสียงเบส = 1 ตัว

Audac MENTO6.4Z ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

90,300฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM108 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM108 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO6.4 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

77,000฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO6.2 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

59,000฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 2 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 2 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO6.10 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม.

296,200฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • NOBA8A ลำโพงเสียงเบส = 1 ใบ
 • BASO10 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ
 • MFA216+ANI44XT เพาเวอร์แอมป์+Dante = 1 ตัว
 • SMA350+ANI44XT เพาเวอร์แอมป์+Dante = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • NOBA8A ลำโพงเสียงเบส = 1 ใบ
 • BASO10 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ
 • MFA216+ANI44XT เพาเวอร์แอมป์+Dante = 1 ตัว
 • SMA350+ANI44XT เพาเวอร์แอมป์+Dante = 1 ตัว

Audac MENTO4.9 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

152,400฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • NOBA8A ลำโพงเสียงเบส = 1 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • NOBA8A ลำโพงเสียงเบส = 1 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO4.8Z ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

97,300฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 6 ใบ
 • CIRA5 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 2 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM104 Amplifier = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 6 ใบ
 • CIRA5 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 2 ใบ
 • MFA216 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM104 Amplifier = 1 ตัว

Audac MENTO4.8W ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

187,000฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • MFA208+ANI44T เพาเวอร์แอมป์+Dante™ = 1 ตัว
 • AMP203 Mini Stereo Amplifier = 2 ตัว
 • MWX45 wall panel controller = 3 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • MFA208+ANI44T เพาเวอร์แอมป์+Dante™ = 1 ตัว
 • AMP203 Mini Stereo Amplifier = 2 ตัว
 • MWX45 wall panel controller = 3 ตัว

Audac MENTO4.8 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

140,100฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • MFA208+ANI44T เพาเวอร์แอมป์+Dante™ = 1 ตัว
 • AMP203 Mini Stereo Amplifier = 2 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • MFA208+ANI44T เพาเวอร์แอมป์+Dante™ = 1 ตัว
 • AMP203 Mini Stereo Amplifier = 2 ตัว

Audac MENTO4.4Z ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

74,700฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM108 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM108 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO4.4 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

61,400฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO4.2 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

48,400฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 2 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 2 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO4.10 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

113,700฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 10 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM108 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • ATEO4 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 10 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
 • COM108 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO2.9 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

122,000฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • NOBA8A ลำโพงเบส (สีขาว) ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • NOBA8A ลำโพงเบส ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO2.5S ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

68,200฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • CELO8S ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดเพดาน ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA216 Amplifier 2 Channel = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • CELO8S ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดเพดาน ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA216 Amplifier 2 Channel = 1 ตัว

Audac MENTO2.5 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

111,200฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • NOBA8A ลำโพงเบส (สีขาว) ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว
เซ็ตสีดำ
 • NOBA8A ลำโพงเบส ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • MFA208 เพาเวอร์แอมป์ = 1 ตัว

Audac MENTO2.10 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

144,000฿

ในชุดประกอบด้วย

เซ็ตสีขาว
 • CELO8S ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดเพดาน ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 8 ใบ
 • MFA216 Amplifier 2 Channel = 1 ตัว
 • NOBA8A ลำโพงเบส (สีขาว) ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
เซ็ตสีดำ
 • CELO8S ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดเพดาน ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ
 • ATEO2 ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 8 ใบ
 • MFA216 Amplifier 2 Channel = 1 ตัว
 • NOBA8A ลำโพงเบส ขนาด 8 นิ้ว = 1 ใบ

Audac LENTO6.6E ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

121,800฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI6 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 6 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI6 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 6 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO6.16 ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

310,400฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI6 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 16 ใบ
 • PMQ240 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI6 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 16 ใบ
 • PMQ240 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.6EM ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

108,100฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4M ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 6 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4M ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 6 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.6E ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

100,300฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 6 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 6 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.4M ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

67,300฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4M ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 4 ใบ
 • COM108 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4M ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 4 ใบ
 • COM108 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.4EM ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

81,100฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4M ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 4 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4M ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 4 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.4E ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

75,900฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 4 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 4 ใบ
 • EPA152 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.4 ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

62,100฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 4 ใบ
 • COM108 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 4 ใบ
 • COM108 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.2M ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

37,700฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4M ลำโพงติดผนัง (สีขาว) = 2 ใบ
 • COM104 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4M ลำโพงติดผนัง (สีดำ) = 2 ใบ
 • COM104 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac LENTO4.2 ชุดเซ็ตลำโพงติดเพดานอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

35,100฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีขาว) = 2 ใบ
 • COM104 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ALTI4 ลำโพงติดเพดาน (สีดำ) = 2 ใบ
 • COM104 แอมพลิฟายเออร์คลาส D = 1 ตัว

Audac FORTE8.6 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

220,500฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • VEXO8 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • SMQ750 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO15 ลำโพงซับวูฟเฟอร์  = 2 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • VEXO8 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • SMQ750 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO15 ลำโพงซับวูฟเฟอร์  = 2 ใบ

Audac FORTE8.3 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

141,200฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • VEXO8 ลำโพง (สีขาว) = 2 ใบ
 • SMQ500 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO15 ลำโพงซับวูฟเฟอร์  = 1 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • VEXO8 ลำโพง (สีดำ) = 2 ใบ
 • SMQ500 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO15 ลำโพงซับวูฟเฟอร์  = 1 ใบ

Audac FORTE315.4 ชุดเซ็ตลำโพงอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม.

664,500฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีดำ
 • FX3.15 = 2 ใบ
 • FX1.18 = 2 ใบ
 • SMQ500 แอมพลิฟายเออร์  = 2 ตัว
 • SMQ750 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA8.4E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

90,600฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • XENO8 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • EPA502 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • XENO8 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • EPA502 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA8.4 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

97,600฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • XENO8 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • SMA350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • XENO8 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • SMA350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA8.2E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

64,400฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • XENO8 ลำโพง (สีขาว) = 2 ใบ
 • EPA502 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • XENO8 ลำโพง (สีดำ) = 2 ใบ
 • EPA502 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA8.2 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

71,400฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • XENO8 ลำโพง (สีขาว) = 2 ใบ
 • SMA350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • XENO8 ลำโพง (สีดำ) = 2 ใบ
 • SMA350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA7.4E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

76,600฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • XENO6 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • XENO6 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA7.2E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

54,800฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • XENO6 ลำโพง (สีขาว) = 2 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • XENO6 ลำโพง (สีดำ) = 2 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA6.5E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

106,500฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • EPA254 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO12 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • EPA254 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO12 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ

Audac FESTA6.5 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

131,200฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • SMQ350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO12 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • SMQ350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO12 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ

Audac FESTA6.4E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

69,000฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพง (สีขาว) = 4 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพง (สีดำ) = 4 ใบ
 • EPA252 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

Audac FESTA6.3E ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

74,100฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพง (สีขาว) = 2 ใบ
 • EPA254 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO10 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพง (สีดำ) = 2 ใบ
 • EPA254 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO10 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ

Audac FESTA6.3 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

98,800฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • ATEO6 ลำโพง (สีขาว) = 2 ใบ
 • SMQ350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO10 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • ATEO6 ลำโพง (สีดำ) = 2 ใบ
 • SMQ350 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO10 ลำโพง Subwoofer = 1 ใบ