เครื่องเสียงร้านกาแฟ ระบบแบ็คกราวด์มิวสิค ระบบเพลงบรรยากาศในร้านกาแฟ

แสดงทั้งหมด 43 ผลลัพท์

SET JBL-BGM0040 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

88,610฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0039 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

84,110฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0038 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

53,560฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0037 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

49,060฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 102dB

SET JBL-BGM0036 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

68,530฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 100dB

SET JBL-BGM0035 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

64,030฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 100dB

SET JBL-BGM0034 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

37,480฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 100dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0033 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

32,980฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 4.5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 100dB

SET JBL-BGM0032 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

79,810฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0031 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

75,310฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0030 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

44,760฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0029 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

40,260฿
ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 99dB

SET JBL-BGM0028 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

64,130฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 93dB

SET JBL-BGM0027 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

59,630฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 93dB

SET JBL-BGM0026 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

33,080฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว รูปทรงบาง มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 96dB

SET JBL-BGM0025 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

28,580฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว รูปทรงบาง มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 96dB

SET JBL-BGM0024 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

127,250฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0023 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

122,750฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0022 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

92,200฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น ครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0021 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

87,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 108dB

SET JBL-BGM0020 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

87,350฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง ให้ความดังสูงสุด 106dB

SET JBL-BGM0019 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

87,350฿
ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 106dB

SET JBL-BGM0018 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

56,800฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 106dB เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0017 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

52,300฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 8 นิ้ว ให้เสียงความถี่ต่ำที่กว้างขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 106dB

SET JBL-BGM0016 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

101,250฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0015 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

96,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0014 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

66,200฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0013 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

61,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 107dB

SET JBL-BGM0012 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

74,850฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0011 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

70,350฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์

SET JBL-BGM0010 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

43,800฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า มีปุ่ม Volume

SET JBL-BGM0009 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

39,300฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 5 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 104dB

SET JBL-BGM0008 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

89,250฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์ ให้ความดังสูงสุด 98dB

SET JBL-BGM0007 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

84,750฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 120วัตต์

SET JBL-BGM0006 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

54,200฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0005 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

49,700฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว ให้เสียงกระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่มากขึ้น มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์

SET JBL-BGM0004 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

68,850฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ปรับ Volumn

SET JBL-BGM0003 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

64,350฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค ตู้ลำโพง 3 นิ้ว เติมย่านความถี่ต่ำให้กระชับด้วยลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว มิกเซอร์มีแอมป์ขยายในตัว 60วัตต์

SET JBL-BGM0002 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

37,800฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. เพิ่มปุ่มควบคุมความดัง

SET JBL-BGM0001 ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน

33,300฿
ชุดเครื่องเสียงแบ็คกราวด์มิวสิค พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า พื้นที่ไม่เกิน 50 ตรม. ให้ความดังสูงสุด 98dB

SET INTUSONIC ชุดเครื่องเสียงร้านกาแฟ

19,000฿
ในชุดประกอบด้วย
  1. INTUSONIC INTUPAK VLA42 Volume Control Node | เครื่องสลับสัญญาณเสียง x 1
  2. INTUSONIC 2SDL70 | เพาเวอร์แอมป์ x 1
  3. INTUSONIC 4FW50T | 4” ลำโพงแบ็คกราวด์ x 2
  4. Intusonic INTUCAB™ SUSP-M6-W Speaker Mounting Bracket x 2

BOSE FreeSpace 3 ชุดตู้ลำโพงร้านกาแฟ 200W

31,280฿
ชุดลำโพงติดเพดาน 200 วัตต์ ประกอบด้วยลำโพงขับกลาง-แหลมที่มีขนาด 2 1/4 นิ้ว มุมกระจายเสียงรูปกรวย กว้างถึง 170 องศา