ลำโพงสำหรับงานติดตั้งถาวร งานเสียงตามสาย ระบบเสียงร้านอาหาร ระบบเสียงร้านกาแฟ ระบบเสียงในห้างสรรพสินค้า

Showing 1–150 of 258 results

TOA CS-760 ลำโพงฮอร์นติดตั้งกลางแจ้ง แบบ 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว 60 วัตต์

7,300฿
TOA CS-760 ลำโพงฮอร์นติดตั้งกลางแจ้ง แบบ 2 ทาง ขนาด 6 นิ้ว 60 วัตต์ มีความคมชัดเจนของเสียงพูดและเสียงดนตรีที่ดีเยี่ยม

ZSOUND LC10/SW218 Concert Set 8 x 2 x 2 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 2 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 2 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND LC10/SW218 Concert Set 8 x 2 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 2 ใบ
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 1 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND LC10/SW218 Concert Set 6 x 2 x 2 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 6 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 2 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 2 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND LC10/SW218 Concert Set 6 x 2 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 
 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 6 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 2 ใบ
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 1 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND LC10/LC10SP Concert Set 8 x 4 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND LC10SP | ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว แอมป์ในตัว 1,200 วัตต์ = 4 ใบ
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND LC10/S18B II Concert Set 8 x 8 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 3 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND LC10/S18B II Concert Set 8 x 4 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND LC10 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 350 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 4 ใบ
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 1 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND LC10 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND LC10 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/SW218 Concert Set 8 x 4 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 4 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 4 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/SW218 Concert Set 12 x 6 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 12 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 6 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 5 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/SW218 Concert Set 32 x 16 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 32 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 8 เครื่อง
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 4 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/SW218 Concert Set 24 x 12 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 24 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 12 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 12 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/SW218 Concert Set B 16 x 8 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

927,285฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 4 เครื่อง
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 2 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/SW218 Concert Set A 16 x 8 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

991,485฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND SW218 | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 12,000 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 8 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/S18B II Concert Set 32 x 32 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

1,723,365฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 32 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 32 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 8 เครื่อง
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 4 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/S18B II Concert Set 24 x 24 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

1,398,085฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 24 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 24 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 12 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/S18B II Concert Set 12 x 12 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

683,325฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 12 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 12 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 5 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/S18B II Concert Set 8 x 8 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

486,320฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 8 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 4 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/S18B II Concert Set B 16 x 16 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

944,405฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 8 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

ZSOUND X112/S18B II Concert Set A 16 x 16 ชุดเครื่องเสียงงานคอนเสิร์ตและผับ

880,205฿

ใน SET ประกอบด้วย

 • ZSOUND X112 | ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว 450 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND S18B II | ลำโพงซับวูฟเฟอร์  ขนาด 18 นิ้ว 4,800 วัตต์ = 16 ใบ
 • ZSOUND MA2400S | เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel 2,400 วัตต์ = 4 เครื่อง
 • ZSOUND MA1300Q | เพาเวอร์แอมป์ 4 Channel 1,300 วัตต์ = 2 เครื่อง
 • Gateway Audio DAP0306F | ครอสโอเวอร์ดิจิตอล  PEQ 15 แบนด์ที่อินพุต PEQ 10 แบบที่เอาท์พุต = 1 เครื่อง
 • ZSOUND X112 Bumper | ชุดแขวนลำโพงไลน์น์อาเรย์ FLY BAR สำหรับ ZSOUND X112 = 2 ชิ้น

QSC NL-P4 ลำโพงแบบแขวนติดเพดานระบบ Network 4 นิ้ว

22,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC NL-P4 ลำโพงแบบแขวนติดเพดานระบบ Network 4 นิ้ว 4" Full-range, pendant-mount network loudspeaker, PoE/PoE+ powered. Includes hanging hardware.

QSC NL-C4-WH ลำโพงเพดานระบบ Network 4 นิ้ว

20,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC NL-C4-WH ลำโพงเพดานระบบ Network 4 นิ้ว 4" Full-range, low-profile ceiling-mount network loudspeaker, PoE/PoE+ powered. Includes C-ring and tile rails. Color - White.

JBL C50PACK ชุดลำโพงติดผนัง พร้อมซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 8 นิ้ว 150 วัตต์

50,000฿
ตัวแทนจำหน่าย JBL C50PACK ชุดลำโพงติดผนัง พร้อมซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 8 นิ้ว 150 วัตต์คุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับใช้ในงานติดตั้งในเชิงพาณิชย์และสถานที่ขนาดเล็ก

JBL Control 50S/T ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 8 นิ้ว 150 วัตต์

30,800฿
JBL Control 50S/T ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 8 นิ้ว 150 วัตต์ เป็นซับวูฟเฟอร์คุณภาพระดับมืออาชีพสำหรับใช้ในงานติดตั้งในเชิงพาณิชย์และสถานที่ขนาดเล็ก

***ราคาต่อใบ***

JBL SLP14/T ลำโพงติดผนัง 200 วัตต์

7,790฿
JBL SLP14/T ลำโพงติดผนัง ให้เสียงทรงพลัง ครอบคลุม สม่ำเสมอ รูปทรงเพรียวบาง ทำมุมเอียงลง 15º เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท

***ราคาต่อใบ***

JBL SLP12/T ลำโพงติดผนัง 160 วัตต์

5,590฿
JBL SLP12/T ลำโพงติดผนัง ให้เสียงทรงพลัง ครอบคลุม สม่ำเสมอ รูปทรงเพรียวบาง ทำมุมเอียงลง 15º เหมาะสำหรับ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท

***ราคาต่อใบ***

TOA F-2000WT ลำโพงติดผนังขนาด 8″ 60W

10,058฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า TOA F-2000WT ลำโพงติดผนังขนาด 8" 60W ระบบลำโพงสองทางขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ ระยะการทำงานที่กว้าง

SOUNDVISION SVS-82W ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 180 วัตต์

9,900฿
สินค้า SOUNDVISION SVS-82W ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 180 วัตต์ เหมาะสำหรับใช้งานภายในร่มและกลางแจ้ง เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่

***ราคาต่อคู่***

SOUNDVISION SVS-62W ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 160 วัตต์

7,900฿
สินค้า SOUNDVISION SVS-62W ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 160 วัตต์ เหมาะสำหรับใช้งานภายในร่มและกลางแจ้ง เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่

***ราคาต่อคู่***

TOA F-2000BT ลำโพงติดผนังขนาด 8″ 60W

10,058฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า TOA F-2000BT ลำโพงติดผนังขนาด 8" 60W ระบบลำโพงสองทางขนาดกะทัดรัดที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ ระยะการทำงานที่กว้าง

TOA TZ 606W AS ลำโพงคอลัมน์ ขนาด 4 นิ้ว 60 วัตต์ (สีขาว)

5,564฿
ตัวแทนจำหน่าย TOA TZ 606W AS ลำโพงคอลัมน์ ขนาด 4 นิ้ว 60 วัตต์ (สีขาว) ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพเสียงดีเยี่ยม การตอบสนองความถี่ 150 – 16kHz

QSC AP-5152-WH ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 625 วัตต์ (สีขาว)

92,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AP-5152-WH ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 625 วัตต์ (สีขาว) เป็นลำโพงฟูลเรนจ์ 2 ทาง ระดับมืออาชีพ สำหรับการติดตั้งที่หลากหลาย

QSC AP-5152-BK ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 625 วัตต์ (สีดำ)

92,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AP-5152-BK ตู้ลำโพง 15 นิ้ว 625 วัตต์ (สีดำ) เป็นลำโพงฟูลเรนจ์ 2 ทาง ระดับมืออาชีพ สำหรับการติดตั้งที่หลากหลาย

NEXO L20 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 20 นิ้ว

259,200฿
NEXO L20 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 20 นิ้ว มีช่วงความถี่ 28Hz-120Hz และมีความดังสูงสุด 141dB ตะแกรงเหล็กด้านหน้า ตู้ลำโพงทำจากไม้เบิร์ช มีน้ำหนักรวม 59 kg.

NEXO P18 ลำโพง Point Source ขนาด 18 นิ้ว แบบ 2 ทาง

240,000฿
NEXO P18 ลำโพง Point Source เป็นลำโพง Coaxial แบบ 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงต่ำขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ดอก และดอกลำโพงเสียงแหลมขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ดอก

QSC AP-5122-WH ตู้ลำโพง 12 นิ้ว 550 วัตต์ (สีขาว)

83,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AP-5122-WH ตู้ลำโพง 12 นิ้ว 550 วัตต์ (สีขาว) เป็นลำโพงฟูลเรนจ์ 2 ทาง ระดับมืออาชีพ สำหรับการติดตั้งที่หลากหลาย

QSC AP-5122-BK ตู้ลำโพง 12 นิ้ว 550 วัตต์ (สีดำ)

83,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AP-5122-BK ตู้ลำโพง 12 นิ้ว 550 วัตต์ (สีดำ) เป็นลำโพงฟูลเรนจ์ 2 ทาง ระดับมืออาชีพ สำหรับการติดตั้งที่หลากหลาย

QSC AP-5102-BK ตู้ลำโพง 10 นิ้ว 450 วัตต์ (สีดำ)

78,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AP-5102-BK ตู้ลำโพง 10 นิ้ว 450 วัตต์ (สีดำ) เป็นลำโพงฟูลเรนจ์ 2 ทาง ระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับการใช้งานเสริมเสียงที่ต้องการกำลังสูง ครอบคลุม

WHARFEDALE PRO IS-48 ลำโพง Active Column

17,900฿
ตัวแทนจำหน่าย WHARFEDALE PRO IS-48 ลำโพง Active Column 4 x 2.5 นิ้ว ซับ 8 นิ้ว พร้อมไฟ LED 4 mode สำหรับเพิ่มสีสันในงานปาร์ตี้ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้

QSC AD-S282H-WH ตู้ลำโพง 8 นิ้ว 450 วัตต์ (สีขาว)

47,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S282H-WH ตู้ลำโพง 8 นิ้ว 450 วัตต์ เป็นลำโพงแบบติดตั้ง ที่มีสไตล์ทันสมัยและเหมาะกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่หลากหลาย

QSC AD-S282H-BK ตู้ลำโพง 8 นิ้ว 450 วัตต์ (สีดำ)

47,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S282H-BK ตู้ลำโพง 8 นิ้ว 450 วัตต์ เป็นลำโพงแบบติดตั้ง ที่มีสไตล์ทันสมัยและเหมาะกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่หลากหลาย

QSC AD-S28Tw-BK ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว 250 วัตต์

35,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S28Tw-BK ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 8 นิ้ว 250 วัตต์ และ สามารถรับพีคได้สูงสุด 700 วัตต์ 8 โอห์ม  เป็นลำโพงเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับรุ่น AD Series

QSC AD-S162T ลำโพงคอลัมน์ 16X2.75 นิ้ว 240 วัตต์

43,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S162T-BK ลำโพงคอลัมน์ 16X2.75 นิ้ว 240 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Background แข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐาน IP-54

QSC AD-S802T ลำโพงคอลัมน์ 8X2.75 นิ้ว 120 วัตต์

25,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S802T ลำโพงคอลัมน์ 8X2.75 นิ้ว 120 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Background แข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐาน IP-54

QSC AD-S402T ลำโพงคอลัมน์ 4X2.5 นิ้ว 60 วัตต์ (สีดำ)

16,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S402T ลำโพงคอลัมน์ 4X2.5 นิ้ว 60 วัตต์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Background แข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐาน IP-54

QSC AD-S112-sw-WH ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 12 นิ้ว 600 วัตต์ (สีขาว)

34,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S112-sw-WH ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 12 นิ้ว 600 วัตต์ (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S112-sw-BK ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 12 นิ้ว 600 วัตต์ (สีดำ)

34,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S112-sw-BK ลำโพงซับวูฟเฟอร์ติดผนัง 12 นิ้ว 600 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S12-WH ลำโพงติดผนัง 12 นิ้ว 300 วัตต์ (สีขาว)

41,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S12-WH ลำโพงติดผนัง 12 นิ้ว 300 วัตต์ (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S12-BK ลำโพงติดผนัง 12 นิ้ว 300 วัตต์ (สีดำ)

41,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S12-BK ลำโพงติดผนัง 12 นิ้ว 300 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S10T-WH ลำโพงติดผนัง 10 นิ้ว 250 วัตต์ (สีขาว)

34,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S10T-WH ลำโพงติดผนัง 10 นิ้ว 250 วัตต์ (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S10T-BK ลำโพงติดผนัง 10 นิ้ว 250 วัตต์ (สีดำ)

34,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S10T-BK ลำโพงติดผนัง 10 นิ้ว 250 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S8T-WH ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 200 วัตต์ (สีขาว)

26,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S8T-WH ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 200 วัตต์ (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S8T-BK ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 200 วัตต์ (สีดำ)

26,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S8T-BK ลำโพงติดผนัง 8 นิ้ว 200 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S6T-WH ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 60 วัตต์ (สีขาว)

16,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S6T-WH ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 60 วัตต์ (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S6T-BK ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 60 วัตต์ (สีดำ)

16,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S6T-BK ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 60 วัตต์ (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background แข็งแรง ทนทาน

QSC AD-S6-WH ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 150 วัตต์ (สีขาว)

14,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S6-WH ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 150 วัตต์ (สีขาว) 2 ทาง 16 โอห์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background

QSC AD-S6-BK ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 150 วัตต์ (สีดำ)

14,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S6-BK ลำโพงติดผนัง 6.5 นิ้ว 150 วัตต์ (สีดำ) 2 ทาง 16 โอห์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background

QSC AD-S5T-WH ลำโพงติดผนัง 5.25 นิ้ว 60 วัตต์ (สีขาว)

11,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S5T-WH ลำโพงติดผนัง 5.25 นิ้ว 60 วัตต์ 2 ทาง 70/100V (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background

QSC AD-S5T-BK ลำโพงติดผนัง 5.25 นิ้ว 60 วัตต์ (สีดำ)

11,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S5T-BK ลำโพงติดผนัง 5.25 นิ้ว 60 วัตต์ 2 ทาง 70/100V (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background

QSC AD-S4T-WH ลำโพงติดผนัง 4.5 นิ้ว 50 วัตต์ (สีขาว)

8,400฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S4T-WH ลำโพงติดผนัง 4.5 นิ้ว 50 วัตต์ 2 ทาง 70/100V (สีขาว) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background

QSC AD-S4T-BK ลำโพงติดผนัง 4.5 นิ้ว 50 วัตต์ (สีดำ)

8,400฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S4T-BK ลำโพงติดผนัง 4.5 นิ้ว 50 วัตต์ 2 ทาง 70/100V (สีดำ) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Foreground และ Background

QSC AD-S.SAT ลำโพงติดผนัง 2.75 นิ้ว 25 วัตต์

4,100฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC AD-S.SAT ลำโพงติดผนัง 2.75 นิ้ว 25 วัตต์ ออกแบบมาเพื่อให้เสียงที่ชัดเจน และ สามารถจับคู่กับซับวูฟเฟอร์ SUB/SAT ซีรีส์ AcousticDesign ได้

BOSCH LBC3099/41 ลำโพงเพดาน 8 นิ้ว 36W

3,300฿
BOSCH LBC3099/41 ลำโพงเพดาน 8 นิ้ว 36W เป็นลำโพงที่ติดตั้งแบบฝังติดเพดาน สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการ กำลังเสียงมาก เช่น ห้องที่มีเพดานสูง ลำโพงมีระดับความดันเสียงสูงและมีช่วงความถี่ที่กว้าง เพื่อ ให้ได้คุณภาพเสียงพูดที่ชัดเจนสดใสและคุณภาพเสียงดนตรีที่ดีเยี่ยม

BOSCH LC9-UC06B ลำโพงเพดาน 6W มี Backcan

820฿
BOSCH LC9-UC06B ลำโพงเพดาน 6W มี Backcan เป็นลำโพงติดเพดานขนาดกะทัดรัด 6W ใช้งานทั่วไป คุ้มราคา พร้อมตะแกรงโลหะแบบเจาะรู ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและทั้งสียงพูดและเสียงดนตรี

BOSCH LC9-UC06 ลำโพงเพดาน 6W

685฿
BOSCH LC9-UC06 ลำโพงเพดาน 6W เป็นลำโพงติดเพดานขนาดกะทัดรัด 6W ใช้งานทั่วไป คุ้มราคา พร้อมตะแกรงโลหะแบบเจาะรู ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายและทั้งสียงพูดและเสียงดนตรี

TOA SA-60D M SET ชุดเซ็ตสำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก

7,500฿
TOA SA-60D M SET ชุดเซ็ตสำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก ให้เสียงที่ชัดเจน ใช้งานง่าย ทนทาน ประกอบด้วย แอมป์ 1 เครื่อง ลำโพง 1 คู่ และไมโครโฟน 1 ตัว

TOA PE-304 ลำโพงเพดาน 30W

3,600฿
TOA PE-304 ลำโพงเพดาน 30W ออกแบบมาสำหรับการติดตั้ง มีสายเคเบิลยาว 5 ม. (16.4 ฟุต) ที่ต่อโดยตรงทำให้สามารถแขวนลำโพงจากเพดานสูงได้

QSC AD-P6T ลำโพงแขวนเพดาน แบบ 2 ทาง 6.5 นิ้ว 60 วัตต์

14,000฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า QSC AD-P6T ลำโพงแขวนเพดาน แบบ 2 ทาง 6.5 นิ้ว 60 วัตต์ ให้เสียงที่ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ ใช้สำหรับ Background Music

QSC AD-P4T ลำโพงแขวนเพดาน แบบ 2 ทาง 4.5 นิ้ว 30 วัตต์

11,000฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า QSC AD-P4T ลำโพงแขวนเพดาน แบบ 2 ทาง 4.5 นิ้ว 30 วัตต์ ให้เสียงที่ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วพื้นที่ ใช้สำหรับ Background Music

QSC AD-P.SUB ลำโพงซับวูฟเฟอร์แขวนเพดาน 100 วัตต์

21,000฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า QSC AD-P.SUB ลำโพงแขวนเพดาน 100 วัตต์ เหมาะสำหรับใช้งาน Background Music ให้เสียงที่ชัดเจน ลำโพง AcousticDesign Series SUB/SAT

QSC AD-P.SAT ลำโพงแขวนเพดาน 25 วัตต์

5,100฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า QSC AD-P.SAT ลำโพงแขวนเพดาน 25 วัตต์ เหมาะสำหรับใช้งาน Background Music ให้เสียงที่ชัดเจน ลำโพง AcousticDesign Series SUB/SAT

QSC AD-P.HALO ลำโพงแขวนเพดาน 100 วัตต์

30,000฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า QSC AD-P.HALO ลำโพงแขวนเพดาน 100 วัตต์ โซลูชันแบบครบวงจร ออกแบบที่สวยงามทันสมัย เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่

QSC AC-C2T-LP ลำโพงติดเพดาน 2.75 นิ้ว

4,600฿
QSC AC-C2T-LP ลำโพงติดเพดาน 2.75 นิ้ว เสียงที่ชัดเจน ดังทั่วพื้นที่ ให้ความดังสูงสุดอยู่ที่ 102dB เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เข้ากับพื้นที่

QSC AC-C2T ลำโพงติดเพดาน 2.75 นิ้ว

4,400฿
QSC AC-C2T ลำโพงติดเพดาน 2.75 นิ้ว เสียงที่ชัดเจน ดังทั่วพื้นที่ ให้ความดังสูงสุดอยู่ที่ 102dB เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เข้ากับพื้นที่

VL-Audio WS-64W ลำโพงติดผนัง

3,100฿
VL-Audio WS-64 ขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง หมาะสำหรับการใช้งานในโรงงา โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน ที่ต้องการเปิด BGM เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เข้ากับพื้นที่

VL-Audio WS-64 ลำโพงติดผนัง

3,100฿
VL-Audio WS-64 ขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง หมาะสำหรับการใช้งานในโรงงา โรงเรียน โรงแรม สำนักงาน ที่ต้องการเปิด BGM เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เข้ากับพื้นที่

Audac WX802MK2/OW ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 70 W

15,100฿
Audac WX802MK2/OW ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX802MK2/OB ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 70W

15,100฿
Audac WX802MK2/OB ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX502MK2/OW ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 100W

7,000฿
Audac WX502MK2/OW ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX502MK2/OB ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 100W

7,000฿
Audac WX502MK2/OB ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX502MK2/W ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 100W

6,500฿
Audac WX502MK2/W ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX502/W ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 100W

5,200฿
Audac WX502/W ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX502MK2/B ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 100W

6,500฿
Audac WX502MK2/B ลำโพงติดผนัง ประสิทธิภาพสูงแบบ 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ ตู้ลำโพงมีให้เลือก 2 สี ทั้งสีขาว และ สีดำ

Audac WX302MK2/OW ลำโพงติดผนัง 3 นิ้ว 60W

5,300฿
Audac WX302MK2/OW ลำโพงติดผนัง ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ มีรูปทรงสวยงาม

Audac WX302MK2/OB ลำโพงติดผนัง 3 นิ้ว 60W

5,300฿
Audac WX302MK2/OB ลำโพงติดผนัง ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายให้เสียงที่เป็นธรรมชาติ มีรูปทรงสวยงาม

Audac WX302/W ลำโพงติดผนัง 3 นิ้ว 60W

4,400฿
Audac WX302/W ลำโพงติดผนัง Universal wall speaker 3" White version WX302 เป็นลำโพงประสิทธิภาพสูง 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Audac WX302/B ลำโพงติดผนัง 3 นิ้ว 60W

4,400฿
Audac WX302/B ลำโพงติดผนัง Universal wall speaker 3" Black version WX302 เป็นลำโพงประสิทธิภาพสูง 2 ทาง เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Audac LINO4/W ลำโพงคอลัมน์ 4 x 2 นิ้ว 20W-100V (สีขาว)

8,000฿
Audac LINO4/W ลำโพงคอลัมน์ 4 x 2 นิ้ว 20W-100V (สีขาว)ลำโพงคอลัมน์ ซีรีส์ LINO เป็นซีรีส์ลำโพงแบบคอลัมน์กระจายเสียงได้กว้าง เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปใน หอประชุม,ศาสนสถาน

Audac LINO4/B ลำโพงคอลัมน์ 4 x 2 นิ้ว 20W-100V (สีดำ)

8,000฿
Audac LINO4/B ลำโพงคอลัมน์ 4 x 2 นิ้ว 20W-100V (สีดำ) ลำโพงคอลัมน์ ซีรีส์ LINO เป็นซีรีส์ลำโพงแบบคอลัมน์กระจายเสียงได้กว้าง เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปใน หอประชุม,ศาสนสถาน

Audac LINO10/W ลำโพงคอลัมน์ 10 x 2 นิ้ว 40W-100V (สีขาว)

13,200฿
Audac LINO10/W ลำโพงคอลัมน์ 10 x 2 นิ้ว 40W-100V (สีขาว) ลำโพงคอลัมน์ ซีรีส์ LINO เป็นซีรีส์ลำโพงแบบคอลัมน์กระจายเสียงได้กว้าง เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปใน หอประชุม,ศาสนสถาน

Audac LINO10/B ลำโพงคอลัมน์ 10 x 2 นิ้ว 40W-100V (สีดำ)

13,200฿
Audac LINO10/B ลำโพงคอลัมน์ 10 x 2 นิ้ว 40W-100V (สีดำ) ลำโพงคอลัมน์ ซีรีส์ LINO เป็นซีรีส์ลำโพงแบบคอลัมน์กระจายเสียงได้กว้าง เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปใน หอประชุม,ศาสนสถาน

Audac KYRA6/W ลำโพงคอลัมน์ 6 x 2 นิ้ว 60W/12Ω-100V (สีขาว)

21,000฿
Audac KYRA6/W ลำโพงคอลัมน์ 6 x 2 นิ้ว 60W/12Ω-100V (สีขาว) เป็นอะคูสติกอะคูสติกแบบ Phased Array ประกอบด้วยวัสดุคุณภาพสูงและไดรเวอร์แบบกรวยอลูมิเนียม 2 นิ้ว ให้เสียงได้อย่างชัดเจน

Audac KYRA6/B ลำโพงคอลัมน์ 6 x 2 นิ้ว 60W/12Ω-100V (สีดำ)

21,000฿
Audac KYRA6/B ลำโพงคอลัมน์ 6 x 2 นิ้ว 60W/12Ω-100V (สีดำ) ลำโพงคอลัมน์เป็นอะคูสติกอะคูสติกแบบ Phased Array ประกอบด้วยวัสดุคุณภาพสูงและไดรเวอร์แบบกรวยอลูมิเนียม 2 นิ้ว ให้เสียงได้อย่างชัดเจน

Audac KYRA24/W ลำโพงคอลัมน์ 24 x 2 นิ้ว 240W/4Ω (สีขาว)

66,800฿
Audac KYRA24/W ลำโพงคอลัมน์ 24 x 2 นิ้ว 240W/4Ω (สีขาว) ลำโพงคอลัมน์ ลำโพงคอลัมน์ ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์แบบกรวย และเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงขนาด 24 x 2 นิ้ว ดีไซน์สวยงาม

Audac KYRA24/B ลำโพงคอลัมน์ 24 x 2 นิ้ว 240W/4Ω (สีดำ)

66,800฿
Audac KYRA24/B ลำโพงคอลัมน์ 24 x 2 นิ้ว 240W/4Ω (สีดำ) ลำโพงคอลัมน์ ลำโพงคอลัมน์ ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์แบบกรวย และเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงขนาด 24 x 2 นิ้ว ดีไซน์สวยงาม

Audac KYRA12/W ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V (สีขาว)

32,100฿
Audac KYRA12/W ลำโพงคอลัมน์ ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์แบบกรวย และเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงขนาด 12 x 2 นิ้ว ดีไซน์สวยงาม

Audac KYRA12/OW ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V IP55 (สีขาว)

38,600฿
Audac KYRA12/OW ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V IP55 (สีขาว) ลำโพงคอลัมน์ ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์แบบกรวย และเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงขนาด 12 x 2 นิ้ว ดีไซน์สวยงาม

Audac KYRA12 ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V (สีดำ)

32,100฿
Audac KYRA12 ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V (สีดำ) ลำโพงคอลัมน์ ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์แบบกรวย และเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงขนาด 12 x 2 นิ้ว ดีไซน์สวยงาม

Audac KYRA12/OB ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V IP55 (สีดำ)

38,600฿
Audac KYRA12/OB ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2 นิ้ว 120W/12Ω-100V IP55 (สีดำ) ลำโพงคอลัมน์ ประกอบด้วยไดรเวอร์ฟูลเรนจ์แบบกรวย และเป็นวัสดุจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูงขนาด 12 x 2 นิ้ว ดีไซน์สวยงาม

Renkus-Heinz UBX16 ลำโพงคอลัมน์

104,000฿
Renkus-Heinz UBX16 ลำโพงคอลัมน์ มีเทคโนโลยี Beam-steering ที่นำมาอยู่ในลำโพงคอลัมน์ แบบ Passive ให้การครอบคลุมที่สม่ำเสมออย่างไม่น่าเชื่อ

Audac ATEO6M/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 6 นิ้ว 60W /8 OHM/100V (สีขาว)

9,700฿
Audac ATEO6M/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือ คลับมีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1 นิ้ว และตัวขับความถี่เสียงกลาง/ต่ำขนาด 6 นิ้ว

Audac ATEO6M/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 6 นิ้ว 60W /8 OHM/100V (สีดำ)

9,700฿
Audac ATEO6M/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือ คลับมีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1 นิ้ว และตัวขับความถี่เสียงกลาง/ต่ำขนาด 6 นิ้ว

Audac ATEO6DM/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 6 นิ้ว 60W /16 OHM (สีขาว)

8,800฿
Audac ATEO6DM/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือ คลับมีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1 นิ้ว และตัวขับความถี่เสียงกลาง/ต่ำขนาด 6 นิ้ว

Audac ATEO6DM/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 6 นิ้ว 60W /16 OHM (สีดำ)

8,800฿
Audac ATEO6DM/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือ คลับมีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1 นิ้ว และตัวขับความถี่เสียงกลาง/ต่ำขนาด 6 นิ้ว

Audac ATEO6D/W ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6 นิ้ว 60W/16O (สีขาว)

8,200฿
Audac ATEO6D/W ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6 นิ้ว 60W/16O (สีขาว) ลำโพงติดผนัง เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอาคาร และมอบความทันสมัยให้แก่ผู้ใช้งาน

Audac ATEO6D/B ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6 นิ้ว 60W/16O (สีดำ)

8,200฿
Audac ATEO6D/B ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6 นิ้ว 60W/16O (สีดำ) ลำโพงติดผนัง เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอาคาร และมอบความทันสมัยให้แก่ผู้ใช้งาน

Audac ATEO6/W ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6″ 60W / 8Ω – 100V (สีขาว)

9,000฿
Audac ATEO6/W ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6" 60W / 8Ω - 100V (สีขาว) ลำโพงติดผนัง เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอาคาร และมอบความทันสมัยให้แก่ผู้ใช้งาน

Audac ATEO6/B ลำโพงติดผนัง 2-WAY 6″ 60W / 8Ω – 100V (สีดำ)

9,000฿
Audac ATEO6/B ลำโพงติดผนัง เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในอาคาร และมอบความทันสมัยให้แก่ผู้ใช้งาน

Audac ATEO4MK2/W ลำโพงติดผนัง 2 WAY 4 นิ้ว 35W / 8Ω – 100V (สีขาว)

6,500฿
Audac ATEO4MK2/W ลำโพงติดผนัง ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่คลับ มีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1” และตัวขับเสียงความถี่กลาง/ต่ำขนาด 4”

Audac ATEO4MK2/B ลำโพงติดผนัง 2 WAY 4 นิ้ว 35W / 8Ω – 100V(ดำ)

6,500฿
Audac ATEO4MK2/B ลำโพงติดผนัง ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่คลับ มีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1” และตัวขับเสียงความถี่กลาง/ต่ำขนาด 4”

Audac ATEO4M/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 4″ 35W /8 OHM/100V (สีขาว)

6,900฿
Audac ATEO4M/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่คลับ มีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1” และตัวขับเสียงความถี่กลาง/ต่ำขนาด 4”

Audac ATEO4M/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 4″ 35W /8 OHM/100V (สีดำ)

6,900฿
Audac ATEO4M/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่คลับ มีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1” และตัวขับเสียงความถี่กลาง/ต่ำขนาด 4”

Audac ATEO4DM/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 4″ 35W /16 OHM (สีขาว)

6,000฿
Audac ATEO4DM/W ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่คลับ มีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1” และตัวขับเสียงความถี่กลาง/ต่ำขนาด 4”

Audac ATEO4DM/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน 2-WAY SPEAKER-IP65 – 4″ 35W /16 OHM (สีดำ)

6,000฿
Audac ATEO4DM/B ลำโพงติดผนังภายนอกและภายใน ตั้งแต่การใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่คลับ มีทวีตเตอร์แบบโดมขนาด 1” และตัวขับเสียงความถี่กลาง/ต่ำขนาด 4”

Audac ATEO2SD/W ลำโพงติดผนัง 2 นิ้ว 10W/16Ω (สีขาว)

3,700฿
Audac ATEO2SD/W ลำโพงติดผนัง ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี ClickMount™ ATEO เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งถาวรในอาคาร เช่น ร้านค้าปลีก ผับ

Audac ATEO2SD/B ลำโพงติดผนัง 2 นิ้ว 10W/16Ω (สีดำ)

3,700฿
Audac ATEO2SD/B ลำโพงติดผนัง ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี ClickMount™ ATEO เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งถาวรในอาคาร เช่น ร้านค้าปลีก ผับ

Audac ATEO2S/W ลำโพงติดผนัง 2 นิ้ว 10W/8 (สีขาว)

3,700฿
Audac ATEO2S/W ลำโพงติดผนัง ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี ClickMount™ ATEO เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งถาวรในอาคาร เช่น ร้านค้าปลีก ผับ

Audac ATEO2S/B ลำโพงติดผนัง 2 นิ้ว 10W/8 (สีดำ)

3,700฿
Audac ATEO2S/B ลำโพงติดผนัง ที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยี ClickMount™ ATEO เป็นชุดลำโพงที่ไม่ธรรมดาโดยเฉพาะ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งถาวรในอาคาร เช่น ร้านค้าปลีก ผับ

Audac ATEO2D/W ลำโพงติดผนัง 2 นิ้ว 10W / 16Ω (สีขาว)

2,700฿
Audac ATEO2D/W ลำโพงติดผนัง เป็นลำโพงติดตั้งเพดาน ลำโพง Sub เน้นความเรียบผสมกับความทันสมัย โดยเหมาะมากกับการตกแต่งภายในร้านค้า ผับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

Audac ATEO2D/B ลำโพงติดผนัง 2 นิ้ว 10W / 16Ω (สีดำ)

2,700฿
Audac ATEO2D/B ลำโพงติดผนัง เป็นลำโพงติดตั้งเพดาน ลำโพง Sub เน้นความเรียบผสมกับความทันสมัย โดยเหมาะมากกับการตกแต่งภายในร้านค้า ผับ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ

FONESTAR SONORA-5AB ลำโพง Active ติดผนัง

8,400฿
FONESTAR SONORA-5AB ลำโพง Active ติดผนัง เป็นลำโพงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ PA และ BGM การออกแบบที่หรูหราทำให้สามารถผสานเข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างสวยงาม

FONESTAR SONORA-5AN ลำโพง Active ติดผนัง

8,400฿
FONESTAR SONORA-5AN ลำโพง Active ติดผนัง เป็นลำโพงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ PA และ BGM การออกแบบที่หรูหราทำให้สามารถผสานเข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างสวยงาม

NEXO eLS600 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว

79,800฿
NEXO eLS600 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีความดังสูงสุดอยู่ที่ 136dB Crossover Frequency 45-85 Hz, 45-120 Hz, 45-150 Hz

NEXO eLS400 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว

67,080฿
NEXO eLS400 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว ให้เสียงเบสที่หนักแน่น มีความดังสูงสุดอยู่ที่ 130dB Crossover Frequency 45-85 Hz, 45-120 Hz, 45-150 Hz

NEXO ePS10 ลำโพง Passive 10 นิ้ว 2 ทาง

68,400฿
NEXO ePS10 ลำโพง Passive 10 นิ้ว 2 ทาง เป็นลำโพงรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีจุดยึดที่สะดวกด้านบน ด้านล่างและด้านหลัง มีความแข็งแรงทนทาน ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม

NEXO ePS8 ลำโพง Passive 8 นิ้ว 2 ทาง

58,200฿
NEXO ePS8 ลำโพง Passive 8 นิ้ว 2 ทาง เป็นลำโพงรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มีจุดยึดที่สะดวกด้านบน ด้านล่างและด้านหลัง มีความแข็งแรง ทนทาน ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม

NEXO ePS6 ลำโพง Passive 6 นิ้ว 2 ทาง

50,280฿
NEXO ePS6 ลำโพง Passive 6 นิ้ว 2 ทาง มีขนาดกะทัดรัดและทรงพลัง มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทาน ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม มีมาตรฐาน IP55

NEXO SR18 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 18 นิ้ว

346,800฿
NEXO RS18 ลำโพงซับเบส ขนาดดอกลำโพง 18 นิ้ว 2 ดอกแบบตัวตู้หุ้มพรม รองรับกำลังขับของเครื่องขยายเสียงได้ 3500-8000 วัตต์ 4โอหม์

NEXO P15 ลำโพง Point Source ขนาด 15 นิ้ว

192,000฿
NEXO P15 ลำโพง Point Source เป็นลำโพง Coaxial แบบ 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงต่ำขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ดอก และดอกลำโพงเสียงแหลมขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ดอก

NEXO P12 ลำโพง Point Source ขนาด 12 นิ้ว

156,000฿
NEXO P12 ลำโพง Point Source เป็นลำโพง Coaxial แบบ 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงต่ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ดอก และดอกลำโพงเสียงแหลมขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ดอก

NEXO P10 ลำโพง Point Source ขนาด 10 นิ้ว

124,800฿
NEXO P10 ลำโพง Point Source เป็นลำโพง Coaxial แบบ 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงต่ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 ดอก และดอกลำโพงเสียงแหลมขนาด 1.7 นิ้ว จำนวน 1 ดอก

NEXO P8 ลำโพง Point Source ขนาด 8 นิ้ว

104,000฿
NEXO P8 ลำโพง Point Source เป็นลำโพง Coaxial แบบ 2 ทาง ดอกลำโพงเสียงต่ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ดอก และดอกลำโพงเสียงแหลมขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ดอก

NEXO ID24-T6060 ลำโพงติดผนัง

48,000฿
NEXO ID24-T6060 ลำโพงติดผนัง ตอบสนองความถี่ 95 Hz - 20 kHz ระดับความดังสูงสุดอยู่ที่ 126dB  มีขนาดกะทัดรัด

GENELEC 4430A IP Studio Monitor ลำโพงมอนิเตอร์ห้องอัด 5 นิ้ว

41,400฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า GENELEC 4430A IP Studio Monitor ลำโพงมอนิเตอร์ห้องอัด 5 นิ้ว 2 ทาง 100W Class-D ได้รับการออกแบบมาในพื้นผิวสีดำ

GENELEC 4420A IP Studio Monitor ลำโพงมอนิเตอร์ห้องอัด 4 นิ้ว

42,600฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า GENELEC 4420A IP Studio Monitor ลำโพงมอนิเตอร์ห้องอัด 4 นิ้ว 2 ทาง 100W Class-D ได้รับการออกแบบมาในพื้นผิวสีดำ

NEXO ID24-T12060 ลำโพงติดผนัง

48,000฿
NEXO ID24-T12060 ลำโพงติดผนัง ตอบสนองความถี่ 95 Hz - 20 kHz ระดับความดังสูงสุดอยู่ที่ 126dB  มีขนาดกะทัดรัด

NEXO ID24-T12040PW ลำโพงติดผนัง

52,500฿
NEXO ID24-T12040PW ลำโพงติดผนัง ตอบสนองความถี่ 95 Hz - 20 kHz ระดับความดังสูงสุดอยู่ที่ 126dB  มีขนาดกะทัดรัด

NEXO ID24-T12040 ลำโพงติดผนัง

48,000฿
NEXO ID24-T12040 ลำโพงติดผนัง ตอบสนองความถี่ 95 Hz - 20 kHz ระดับความดังสูงสุดอยู่ที่ 126dB  มีขนาดกะทัดรัด

NEXO L18 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 18 นิ้ว

166,800฿
NEXO L18 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 18 นิ้ว มีช่วงความถี่ 32Hz-120Hz และมีความดังสูงสุด 140dB ตะแกรงเหล็กด้านหน้า ตู้ลำโพงทำจากไม้เบิร์ช มีน้ำหนักรวม 50 kg.

NEXO L15 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว

130,800฿
NEXO L15 ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 15 นิ้ว มีช่วงความถี่ 40Hz-120Hz และมีความดังสูงสุด 139dB ตะแกรงเหล็กด้านหน้า ตู้ลำโพงทำจากไม้เบิร์ช มีน้ำหนักรวม 35 kg.

NEXO MSUB18 ลำโพงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว

237,600฿
NEXO MSUB18 ลำโพงซับเบส ดอกลำโพงขนาด 18 นิ้ว 2000 วัตต์ ให้ความดังสูงสุดอยู่ที่ 139dB ตัวโครงทำจากไม้เบิร์ช

NEXO MSUB12 ลำโพงซับเบส ขนาด 12 นิ้ว

123,600฿
NEXO MSUB12 ลำโพงซับเบส ขนาดดอกลำโพง 12 นิ้ว 6 Ohms สร้างจากไม้เบิร์ชบอลติก ตอบสนองความถี่ 45Hz - 150Hz

NEXO GEO M1220 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนา 12 นิ้ว

225,600฿
NEXO GEO M1220 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว แบบ 2 ทาง มีมุมกระจายเสียงในแนวตั้ง 20 องศา และมีมุมกระจายเสียงในแนวนอน 80 - 120 องศา

NEXO GEO M1210 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว

225,600฿
NEXO GEO M1210 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 12 นิ้ว แบบ 2 ทาง มีมุมกระจายเสียงในแนวตั้ง 10 องศา และมีมุมกระจายเสียงในแนวนอน 80 - 120 องศา

NEXO GEO M1025 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว

183,600฿
NEXO GEO M1025 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว ทำมุมกระจายเสียงในแนวตั้ง 25 องศา แบบ Touring ทำมุมกระจายเสียงในแนวนอน 80 - 120 องศา

NEXO GEO M1012 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว

183,600฿
NEXO GEO M1012 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว ทำมุมกระจายเสียงในแนวตั้ง 12 องศา แบบ Touring ทำมุมกระจายเสียงในแนวนอน 80 - 120 องศา