การใช้โปรแกรม Smaartlive ในการจัดการระบบเสียง

การใช้โปรแกรม Smaartlive ในการจัดการระบบเสียง

การใช้โปรแกรม Smaartlive
ในการจัดการระบบเสียง

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลเป็นอย่างมาก การพัฒนาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆทั้งการตอบสนองในเรื่องของเวลา ความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการใช้งาน ซึ่งในงานระบบเสียงก็เช่นกัน ย่อมเกิดการพัฒนาSoftwareต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบ ติดตั้งระบบเสียงได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิ์ภาพ จนเกิดเป็น Software ตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้งานทั้งในประเทศไทยเองและทั่วโลก

Smaartlive

เป็น Software ตัวนึงที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใช้สำหรับงานระบบเสียงโดยตรง โดยมีความสามารถต่างๆมากมาย
โดยจะแบ่งอธิบายคร่าวๆเป็น 3 โหมด ได้แก่ Single Channel, Dual Channel,
และโหมด Impulse Response

1. เริ่มต้นที่โหมด Single Channel ที่เรียกชื่อนี้เป็นเพราะว่าเป็นโหมดที่สามารถใช้ ไมโครโฟน
RTA วัดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง เช่น ตู้ลำโพง ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีสัญญาณเปรียบเทียบ (Reference) เป็นโหมดที่เหมาะสมกับการใช้งานแก้ปัญหาในระบบเสียง ยกตัวอย่างเช่นเสียง
feedback ที่มักเกิดขึ้นในระบบเสียงซึ่งสามารถบ่องบอกถึงความถี่เสียงที่เกิดปัญหาได้ทันที
ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ


2. โหมด Dual channel เป็นโหมดที่ต้องใช้สัญญาณเสียงจาก 2 แหล่งเพื่อมาเปรียบเทียบกัน คือสัญญาณเสียงที่ใช้ ไมโครโฟนRTAวัดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง(Measurement) และสัญญาณเสียงที่วนเข้าตัวโปรแกรมโดยตรงคือ (Reference) โดยโหมดนี้มีประโยชน์ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตตู้ลำโพง ,ตรวจเช็ค ,การทำปรีเซ็ตตู้ลำโพง ,ตลอดจนการติดตั้ง ,ทำTime alignment และอีกมากมาย สามารถเช็คการตอบสนองได้ทั้ง ความถี่ เฟส และเวลา เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการจัดการระบบเสียงนั่นเอง


3.โหมด Impulse Response เป็นโหมดที่ใช้วัดได้ทั้งแบบ Single Channel และ Dual Channel เพื่อดูการตอบสนองของห้อง ซึ่งเป็นงานในส่วนของการ ดีไซด์ ,ออกแบบ ,แก้ปัญหาในด้าน Room Acoustic โดยสามารถบอกค่าต่างๆที่สำคัญสำหรับงานด้านนี้ได้ เช่น EDT ,Rt60 , Sti ,C10 ,C35 ,C50 ,C80 ,Bass Ratio เป็นต้น

    จะเห็นได้ว่าปัจจุบันตัวโปรแกรม Smaartlive สามารถช่วยให้การทำงานและจัดการระบบเสียงมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่ใช้ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่องเสียงและการใช้โปรแกรมเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพตลอดจนตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

บทความโดย : เอกพัฒน์ มั่งคง

Share this post