Tag - sound system

เปิดรับสมัครหลักสูตร Sound System Engineer & Audio Technician

หลักสูตร Sound System Engineer & Audio Technician เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านระบบเสียง เน้นทฤษฎีและการทดลองทำ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ เรียนทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 9.00น. - 15.00น. เริ่มเรียน 15 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2561 (18 ครั้ง)  ***หมายเหตุ เว้นวันที่ 19-21 สิงหาคม รับจำนวนจำกัดแค่ 10 คน เท่านั้น เนื้อหาประกอบด้วย The Nature...