มาตรการป้องกันโควิด

ในการให้บริการของเราเพื่อความปลอดภัยกับลูกค้า

เราใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญของเรา

เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้า ในด้านการบริการติดตั้งระบบเสียง และการพรีเซ้นท์แนะนำระบบเสียง ทาง Live For Sound ได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างในการทำงานภายในบริษัท การสวมหน้ากากอนามัย 100% การตรวจ ATK ทุก ๆ 3 วัน และจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานในบริษัท รวมไปถึงการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในบริษัท และสถานที่ของลูกค้าหลังจากให้การบริการเสร็จสิ้น

Social distancing

มาตรการรักษาระยะห่างในการทำงาน

เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่อยู่รวมกันหนาแน่น นั่งห่างกันในระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมฉากกั้น มีแอลกอฮอล์เจล 70 % เพื่อทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

ทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

บริษัทให้ความสำคัญในการทำความสะอาดพื้นผิวภายในบริษัทตลอดเวลา โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อผสม เพื่อความมั่นใจว่าหากมีเชื่อโรค จะไม่แพร่กระจายไปสู่พนักงานภายในบริษัท

Antigen test kit (ATK)

ตรวจการติดเชื้อด้วย ATK ทุก 3 วัน

ทางบริษัทได้จัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจพนักงานทุก 3 วัน ก่อนมาทำงาน เพื่อให้มีความมั่นใจในการคัดกรองผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

ฉีดวัคซีน COVID-19

พนักงานของบริษัทได้รับวัคซีนครบทุกคน

ทางบริษัทได้ทำการจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อ โควิด-19 ที่สามารถป้องกันเชื้อได้ดีให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับลูกค้าคนสำคัญ

มาตรการป้องกันโควิด

การรับมือกับ COVID-19 ยังคงดำเนินไปด้วยความเข้มข้น แม้จะก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่เราจะไม่มีทางผ่อนปรนมาตรการต่อเชื้อไวรัสอย่างเด็ดขาด เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญของเราได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยที่ทาง Live For Sound เป็นผู้หยิบยื่นให้

มาตรการป้องกันโควิด

จากนี้เป็นต้นไป แม้ COVID-19 จะหายไป แต่ทาง Live For Sound จะยังคงปฏิบัติและใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 เราจะทำให้กลายเป็นค่านิยมที่พวกเราตั้งใจจะสานต่อให้กับทางลูกค้า เพื่อให้มั่นใจและรู้สึกปลอดภัยจากโรคภัยต่าง ๆ

มาตรการป้องกันโควิด

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

ที่เชื่อมั่นและวางใจใน

Live For Sound