ขนาดเล็ก

ทำให้ห้องประชุมขนาดเล็กของคุณ เป็นห้องประชุมคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการติดตั้งจาก SOUND ENGINEER มืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 15 ปี

ขนาดกลาง

ทำให้ห้องประชุมกลางของคุณ เป็นห้องประชุมคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการติดตั้งจาก SOUND ENGINEER มืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 15 ปี

ขนาดใหญ่

ทำให้ห้องประชุมขนากใหญ่ของคุณ เป็นห้องประชุมคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการติดตั้งจาก SOUND ENGINEER มืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 15 ปี