ขนาดเล็ก

ทำให้ห้องประชุมขนาดเล็กของคุณ เป็นห้องประชุมคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการติดตั้งจาก SOUND ENGINEER มืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 15 ปี

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก BOSCH ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเยอรมันนี เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TOA(โตอะ) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศญี่ปุ่น เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TELEVIC ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเบลเยี่ยม เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก Audio Technica ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สามารถตอบโจทย์ในการประชุมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

ชุดไมค์ประชุมยี่ห้อ Taiden เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระบบการประชุมชั้นนำของโลกและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีชื่อเสียงระดับโลก

ขนาดกลาง

ทำให้ห้องประชุมกลางของคุณ เป็นห้องประชุมคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการติดตั้งจาก SOUND ENGINEER มืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 15 ปี

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก BOSCH ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเยอรมันนี เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TOA(โตอะ) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศญี่ปุ่น เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TELEVIC ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเบลเยี่ยม เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก Audio Technica ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สามารถตอบโจทย์ในการประชุมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

ชุดไมค์ประชุมยี่ห้อ Taiden เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระบบการประชุมชั้นนำของโลกและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีชื่อเสียงระดับโลก

ขนาดใหญ่

ทำให้ห้องประชุมขนากใหญ่ของคุณ เป็นห้องประชุมคุณภาพสูงได้มาตรฐานสากล พร้อมกับการติดตั้งจาก SOUND ENGINEER มืออาชีพที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 15 ปี

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก BOSCH ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเยอรมันนี เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TOA(โตอะ) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศญี่ปุ่น เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TELEVIC ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเบลเยี่ยม เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก Audio Technica ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สามารถตอบโจทย์ในการประชุมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

ชุดไมค์ประชุมยี่ห้อ Taiden เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระบบการประชุมชั้นนำของโลกและใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีชื่อเสียงระดับโลก