TELEVIC D-Cerno Series

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TELEVIC ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเบลเยี่ยม เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CL (CHAIRMAN) 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno DL (DELEGATE) 
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร 

TELEVIC D-Cerno Series

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TELEVIC ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศเบลเยี่ยม เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CL (CHAIRMAN) 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno DL (DELEGATE) 
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเด่นของไมโครโฟนประชุม TELEVIC D-CERNO

 • ตั้งค่ารูปแบบการประชุมได้ 4 รูปแบบ
 • สามารถใช้เสียงพูดในการเปิดไมโครโฟนได้ (Vox Control)
 • ต่อระบบไมโครโฟนประชุมได้ 50 ตัว ต่อเครื่องควบคุม 1 เครื่อง
 • สามารถต่อไมโครโฟนได้มากสุดถึง 150 ตัว โดยเพิ่มเติมเครื่องควบคุมเข้าไป
 • มีปุ่มหน้าจอสัมผัส
 • บันทึกเสียงการประชุมได้ในตัวผ่าน Port USB
 • ที่ฐานไมโครโฟนมีลำโพงในตัว ให้เสียงที่ฟังชัดเจน
 • ไมโครโฟนรับรายละเอียดของเสียงได้สูง
 • ระบบป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
 • มีช่องหูฟังที่ฐานไมโครโฟนพร้อมปุ่มปรับความดังเสียง

ชุดไมโครโฟนประชุม TELEVIC D-Cerno SET-1

ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno SET 1 เป็นชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CL (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno DL (DELEGATE) จำนวน 10 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น
ชุดไมค์ประชุม TELEVIC D-Curno SET1
ชุดไมค์ประชุม TELEVIC D-Curno SET2

ชุดไมโครโฟนประชุม TELEVIC D-Cerno SET-2

ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno SET 2 เป็นชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุมขนาดกลาง ประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CL (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno DL (DELEGATE) จำนวน 25 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น

สำหรับห้องประชุมขนาดกลางนั้น ควรที่จะมีระบบเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม ให้ทาง Sound Engineer ของ Live For Sound เป็นผู้ออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเสียงในห้องประชุม

ชุดไมโครโฟนประชุม TELEVIC D-Cerno SET-3

ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล TELEVIC D-Cerno SET 3 เป็นชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno CL (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล รุ่น TELEVIC D-Cerno DL (DELEGATE) จำนวน 50 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น

สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่นั้น มีระบบที่ซับซ้อนขึ้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม ต้องคิดคำนวณการวางระบบและตำแหน่งลำโพงที่ละเอียดอ่อน เพื่อคุณภาพของเสียงที่ชัดเจนทุกพื้นที่การประชุม ให้ทาง Sound Engineer ของ Live For Sound เป็นผู้ออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเสียงในห้องประชุม

ชุดไมค์ประชุม TELEVIC D-Curno SET3
Play Video