ชุดไมค์ประชุม TOA

TOA TS-D1000 Series

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TOA (โตอะ) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศญี่ปุ่น เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TS-D1000-MU CONTROL UNIT 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TS-1000CU (CHAIRMAN) 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TS-1000DU (DELEGATE) 
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร

TOA TS-D1000 Series

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก TOA (โตอะ) ผู้นำนวัตกรรมด้านการประชุมจากประเทศญี่ปุ่น เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TS-D1000-MU CONTROL UNIT 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TS-1000CU (CHAIRMAN) 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TS-1000DU (DELEGATE) 
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเด่นของไมโครโฟนประชุม TOA TS-D1000

 • สามารถควบคุมผ่าน Computer ได้
 • ตั้งค่ารูปแบบการประชุมได้ 4 รูปแบบ
 • เปิดไมโครโฟนพูดพร้อมกันได้สูงสุด 8 คน
 • ต่อระบบไมโครโฟนประชุมได้สูงสุด 32 ตัว ต่อเครื่องควบคุม 1 เครื่องและประชุมได้มากที่สุดถึง 246 ตัว โดยต้องใช้อุปกรณ์เสริม
 • มีโหมดประหยัดพลังงาน ไมโครโฟนจะปิดเมื่อไม่มีเสียงพูด
 • รองรับการทำงานกับกล้องติดตาม
 • บันทึกเสียงการประชุมได้ในตัวผ่าน Port USB
 • ที่ฐานไมโครโฟนมีลำโพงในตัว ให้เสียงที่ฟังชัดเจน
 • ไมโครโฟนรับรายละเอียดของเสียงได้สูง
 • มีช่องหูฟังที่ฐานไมโครโฟนพร้อมปุ่มปรับความดังเสียง

ชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS-D1000 SET 1

ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล TOA TS-D1000 SET-1 เป็นชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TS-D1000-MU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TS-1000CU (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TS-1000DU (DELEGATE) จำนวน 10 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น
ชุดไมค์ประชุม TOA TS-D1000
ชุดไมค์ประชุม TOA TS-D1000 SET2

ชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS-D1000 SET 2

ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล TOA TS-D1000 SET 2 เป็นชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TS-D1000-MU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TS-1000CU (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล TS-1000DU (DELEGATE) จำนวน 25 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น

สำหรับห้องประชุมขนาดกลางนั้น ควรที่จะมีระบบเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม ให้ทาง Sound Engineer ของ Live For Sound เป็นผู้ออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเสียงในห้องประชุม

ชุดไมโครโฟนประชุม TOA TS-D1000 SET 3

ชุดไมค์ประชุมใช้สายแบบดิจิตอล TOA TS-D1000 SET 3 เป็นชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น TS-D1000-MU CONTROL UNIT จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น TS-1000CU (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล รุ่น TS-1000DU (DELEGATE) จำนวน 50 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น

สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่นั้น มีระบบที่ซับซ้อนขึ้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม ต้องคิดคำนวณการวางระบบและตำแหน่งลำโพงที่ละเอียดอ่อน เพื่อคุณภาพของเสียงที่ชัดเจนทุกพื้นที่การประชุม ให้ทาง Sound Engineer ของ Live For Sound เป็นผู้ออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเสียงในห้องประชุม

ชุดไมค์ประชุม TOA TS-D1000 SET3
Play Video