SOUNDVISION DCS-990-PRO Series

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น SOUNDVISION DCS-990M 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น SOUNDVIOSION DCS-990C (CHAIRMAN) 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล SOUNDVIOSIN DCS-990D (DELEGATE) 
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร 

SOUNDVISION DCS-990-PRO Series

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น SOUNDVISION DCS-990M 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น SOUNDVIOSION DCS-990C (CHAIRMAN) 
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล SOUNDVIOSIN DCS-990D (DELEGATE) 
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเด่นของไมโครโฟนประชุม SOUNDVISION DCS-990 PRO

 • ตั้งค่ารูปแบบการประชุมได้ 7 รูปแบบ
 • สามารถเปิดไมโครโฟนพูดพร้อมกันทุกตัวได้
 • มีระบบป้องกันเสียงหวีดหอน
 • ต่อระบบไมโครโฟนประชุมได้ 60 ตัว ต่อเครื่องควบคุม 1 เครื่อง
 • สามารถต่อไมโครโฟนได้มากสุดถึง 5,000 ตัว โดยเพิ่มเติมเครื่องควบคุมเข้าไป
 • รองรับการทำงานกับกล้องติดตามได้สูงถึง 4 ตัว
 • บันทึกเสียงการประชุมได้ในตัวผ่าน Port USB
 • ที่ฐานไมโครโฟนมีลำโพงในตัว ให้เสียงที่ฟังชัดเจนพร้อมปุ่มปรับความดัง
 • มีช่องหูฟังที่ฐานไมโครโฟน

ชุดไมโครโฟนประชุม SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 1

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 1 ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น SOUNDVISION DCS-990M จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น SOUNDVIOSION DCS-990C (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล SOUNDVIOSIN DCS-990D (DELEGATE) จำนวน 10 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น

ชุดไมโครโฟนประชุม SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 2

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 2 ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น SOUNDVISION DCS-990M จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น SOUNDVIOSION DCS-990C (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล SOUNDVIOSIN DCS-990D (DELEGATE) จำนวน 25 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น

สำหรับห้องประชุมขนาดกลางนั้น ควรที่จะมีระบบเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม ให้ทาง Sound Engineer ของ Live For Sound เป็นผู้ออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเสียงในห้องประชุม

ชุดไมโครโฟนประชุมขนาดใหญ่ SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 3

ชุดไมโครโฟนประชุมจาก SOUNDVISION DCS-990-PRO SET 3 ไมโครโฟนประชุมของคนไทย เป็นชุดไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ ในชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุมดิจิตอล รุ่น SOUNDVISION DCS-990M จำนวน 1 เครื่อง
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานแบบดิจิตอล รุ่น SOUNDVIOSION DCS-990C (CHAIRMAN) จำนวน 1 ตัว
 • ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล SOUNDVIOSIN DCS-990D (DELEGATE) จำนวน 50 ตัว
 • สายต่อพ่วงไมโครโฟนประชุม ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 เส้น

สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่นั้น มีระบบที่ซับซ้อนขึ้น และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม ต้องคิดคำนวณการวางระบบและตำแหน่งลำโพงที่ละเอียดอ่อน เพื่อคุณภาพของเสียงที่ชัดเจนทุกพื้นที่การประชุม ให้ทาง Sound Engineer ของ Live For Sound เป็นผู้ออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเสียงในห้องประชุม

Play Video