แสดงทั้งหมด 28 ผลลัพท์

DI Box ดีไอบอกซ์ คือ เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก Balance เป็น Unbalance อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อน Isolate Box