เครื่องจ่ายกระแสไฟให้ไมโครโฟน Mic Power

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

SOUNDVISION DCS-1000EX เครื่องจ่ายกระแสไฟให้ไมโครโฟนประชุม

SOUNDVISION DCS-1000EX เครื่องจ่ายไฟ สำหรับชุดไมค์ประชุม ใช้เพื่อขยายแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องคอนโทรลในชุดไมค์ประชุม เมื่อแหล่งจ่ายไฟจากเครื่องคอนโทรลไม่เพียงพอ

ART Phantom II เครื่องจ่ายกะแสไฟ DC 48V

3,000฿
ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า DC 48V ให้กับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ จำนวน 2 ช่อง ใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ หรือ แบตเตอรี่ขนาด 9V

BOSCH DCN-CCUB2 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสนทนา ระบบดิจิตอล

134,700฿
BOSCH DCN-CCUB2 ชุดควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟนประชุม , สำหรับการควบคุมไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมแบบใช้สาย การกระจายเสียงล่ามพูดพร้อม และการลงคะแนน , ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ PC

BOSCH DCN-WCCU เครื่องจ่ายไฟและควบคุมไมค์ประชุมไร้สาย

165,000฿
BOSCH DCN-WCCU เป็นเครื่องควบคุมและประมวลผลสำหรับชุดประชุมระบบไร้สาย และใช้สาย สามารถควบคุมชุดประชุมแบบไร้สายได้สูงสุด 150 ชุด และชุดประชุมแบบใช้สายได้ 95 ชุด

BOSCH DCN-CCU2 เครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าไมโครโฟนประชุมดิจิตอล

196,400฿
BOSCH DCN-CCU2 เครื่องควบคุมไมค์ประชุมระบบดิจิตอล สามารถตั้งค่าควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ควบคุมได้สูงสุด 400 ชุด