ไลน์มิกเซอร์ Line Mixer เป็นมิกเซอร์ที่ไว้ใช้ผสมสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่เป็นสัญญาณไลน์ เหมาะกับการใช้งานในการรวบรวมสัญญาณมิกเซอร์หลายๆตัวมารวมกัน

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

INTUSONIC DLA26 ไลน์มิกเซอร์ 2ช่อง

11,800฿
มีช่องสัญญาณไลน์เข้าแบบ Balanced TRS 3.5mm 2 ช่อง ช่องสัญญาณไลน์ออกแบบ Balanced TRS 3.5mm 6 ช่อง

Behringer MX882 ไลน์มิกเซอร์ 8×8ช่อง

6,000฿
ช่องสัญญาณไลน์เข้าแบบ XLR 6 ช่อง แบบ Phone TRS Balance 2 ช่อง, ช่องสัญญาณไลน์ออกแบบ XLR 6 ช่อง แบบ Phone TRS Balance 2 ช่อง