สาย RG

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

SHURE UA850-RSMA สายอากาศสำหรับไมโครโฟน

SHURE UA850-RSMA สายอากาศสำหรับไมโครโฟน GLX-D ความยาว 15.2 เมตร มีขั้วต่อแบบ SMA สำหรับการเดินสายอากาศเพิ่มเติมในระบบไมโครโฟน

SHURE UA825-RSMA สายอากาศสำหรับไมโครโฟน

SHURE UA825-RSMA สายอากาศสำหรับไมโครโฟน GLX-D ความยาว 7.6 เมตร มีขั้วต่อแบบ SMA สำหรับการเดินสายอากาศเพิ่มเติมในระบบไมโครโฟน

SHURE UA8100-RSMA สายอากาศสำหรับไมโครโฟน

SHURE UA8100-RSMA สายอากาศสำหรับไมโครโฟน GLX-D ความยาว 30.5 เมตร มีขั้วต่อแบบ SMA สำหรับการเดินสายอากาศเพิ่มเติมในระบบไมโครโฟน