แสดงทั้งหมด 17 ผลลัพท์

VERTEX Wall Screen 150″ 4:3 จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง

8,700฿
จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ VERTEX Wall Screen 150" 4:3 มีระบบ Retard ป้องกันการดีดกลับของจออย่างรุนแรงเมื่อจัดเก็บ 96×120 นิ้ว (244 x 305 cm) เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (roller lock) ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้

VERTEX Wall Screen 120″ 16:9 จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง

3,880฿
จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ VERTEX Wall Screen 120" 16:9 มีระบบ Retard ป้องกันการดีดกลับของจออย่างรุนแรงเมื่อจัดเก็บ 59×105 นิ้ว (150 x 266 cm) เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (roller lock) ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้

VERTEX Wall Screen 100″ 16:9 จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง

3,450฿
จอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมือดึง ยี่ห้อ VERTEX Wall Screen 100" 16:9 มีระบบ Retard ป้องกันการดีดกลับของจออย่างรุนแรงเมื่อจัดเก็บ 49×87 นิ้ว (124 x 221 cm) เนื้อจอติดกับแกนเหล็กและใช้ระบบลูกปืนกลม (roller lock) ล็อกแกนหมุนเพื่อป้องกันการติดขัด เนื้อจอสีขาวทำจากวัสดุ Fiber ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้

VERTEX Tripod Screen 120″ 4:3 จอรับภาพแบบขาตั้ง

5,800฿
เป็นจอรับภาพแบบขาตั้ง ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 120 นิ้ว (183 x 244 cm) อัตราส่วน 4:3  เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บในกล่องจอทำด้วยโลหะเหมาะสำหรับใช้งานหนัก

VERTEX Motorized Screen 400″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

360,000฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 240×320 นิ้ว (610 x 813 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทต์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 300″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

171,000฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 181×240 นิ้ว (460 x 610 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทต์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 240″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

78,500฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 145×191 นิ้ว (368 x 486 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทต์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 200″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

45,200฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 120×160 นิ้ว (305 x 406 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 180″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

30,700฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 108×144 นิ้ว (274 x 366 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 150″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

22,300฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 96×120 นิ้ว (244 x 305 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 150″ 16:9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

24,500฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 74×132 นิ้ว (188 x 335 cm) อัตราส่วน 16:10 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 150″ 16:10 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

24,700฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 79×126 นิ้ว (200 x 320 cm) อัตราส่วน 16:10 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 120″ 4:3 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

10,600฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 71×96 นิ้ว (183 x 244 cm) อัตราส่วน 4:3 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 120″ 16:9 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

13,500฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 59×105 นิ้ว (150 x 266 cm) อัตราส่วน 16:9 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Motorized Screen 100″ 16:10 จอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

11,800฿
เป็นจอรับภาพแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ VERTEX ขนาดจอ : 53×85 นิ้ว (134 x 216 cm) อัตราส่วน 16:10 มีสวิทย์ควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง เนื้อจอเป็นสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟ ม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุนย้อนกลับได้

VERTEX Floor Screen 80″ จอโปรเจคเตอร์ขนาด 80 นิ้ว

7,600฿
VERTEX Floor Screen 80" จอโปรเจคเตอร์ขนาด 80 นิ้ว แบบตั้งพื้นอัตราส่วน 4:3 โดยมีความกว้าง (ความสูง) และความยาวของจอ 163 x 122 cm สามารถม้วนเก็บในกระบอกได้พร้อมหูหิ้วที่สามารถพกพาได้สะดวก จอรับภาพมีระบบ Pneumatic Cylinders สามารถปรับขึ้นลงและสูงต่ำของจอตามต้องการ

VERTEX Floor Screen 60″ จอโปรเจคเตอร์ขนาด 60 นิ้ว

5,700฿
VERTEX Floor Screen 60" จอโปรเจคเตอร์ขนาด 60 นิ้ว แบบตั้งพื้นอัตราส่วน 4:3 โดยมีความกว้าง (ความสูง) และความยาวของจอ 92 x 122 cm สามารถม้วนเก็บในกระบอกได้พร้อมหูหิ้วที่สามารถพกพาได้สะดวก จอรับภาพมีระบบ Pneumatic Cylinders สามารถปรับขึ้นลงและสูงต่ำของจอตามต้องการ