ลำโพงไลน์อาเรย์ เป็นลำโพงที่ถูกออกแบบมาตามหลักทฤษฎี Line Source เพื่อการเรียงตัวกันของเคลื่อนเสียงเกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ฮอลล์แสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ สนามกีฬา ผับบาร์ขนาดใหญ่ ใช้ในงานแสดงดนตรีและงานประชุมสัมนา

แสดงทั้งหมด 57 ผลลัพท์

Electro-Voice EVA-2082S126
Black
White

Electro-Voice EVA-2082S 126 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

196,131฿
ตัวตู้ทำจาก Birch plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 19kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนได้ หนัก 35.9 กก.
Electro-Voice EVA-2082S 1220
Black
White

Electro-Voice EVA-2082S 1220 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

196,131฿
ตัวตู้ทำจาก Birch plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 19kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนได้ หนัก 34.6 กก.
Electro-Voice EVA2082S 920
Black
White

Electro-Voice EVA-2082S 920 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

196,131฿
ตัวตู้ทำจาก Birch plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 19kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนได้ หนัก 34.6 กก.
Electro-Voice EVA2082S906
Black
White

Electro-Voice EVA-2082S 906 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

196,131฿
ตัวตู้ทำจาก Birch plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 19kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนได้ หนัก 35.9 กก.

QSC PL-LA12 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 600วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 129dB

ตัวตู้ทำจาก Impact-resistant ABS ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 600 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 53Hz – 20kHz ความดัง 129dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 21.5 กก.

QSC PL-LA8 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 520วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 126dB

ตัวตู้ทำจาก Impact-resistant ABS ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 520 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 61Hz – 20kHz ความดัง 126dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 13.5 กก.

SOUNDVISION FLEXY M 62LA ลำโพงไลน์อาเรย์ 4.2 นิ้ว 2000วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 132dB

Original price was: 52,900฿.Current price is: 39,900฿.
ตัวตู้ทำจาก Birch Plywood ดอกลำโพง 4.2 นิ้ว กำลังขับสูงสุด 2000 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 65Hz – 20kHz ความดัง 132dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว หนัก 13.6 กก.

MARTIN AUDIO TORUS T1230 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1600วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 132dB

159,200฿
ตัวตู้ทำจาก Plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1600 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 65Hz – 18kHz ความดัง 132dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 26 กก.

MARTIN AUDIO TORUS T1215 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1600วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 134dB

159,200฿
ตัวตู้ทำจาก Plywood  ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1600 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 65Hz – 18kHz ความดัง 134dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 31 กก.

MARTIN AUDIO TORUS T820 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 800วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 130dB

159,200฿
ตัวตู้ทำจาก Plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 70Hz – 18kHz ความดัง 130dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 14 กก.

QSC KLA12 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1000วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 131dB

Original price was: 112,000฿.Current price is: 101,865฿.
ตัวตู้ทำจาก Impact Resistant ABS ดอกลำโพง 12 นิ้ว กำลังขับ 1000 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 49Hz – 18kHz ความดัง 131dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว เชื่อมต่อผ่าน DANTE ได้ หนัก 25 กก.

QSC WL2102-w ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 133dB

Original price was: 263,000฿.Current price is: 239,200฿.
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 55Hz – 18kHz ความดัง 130dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 37.7 กก.

QSC WL3082 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1000วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 133dB

Original price was: 191,000฿.Current price is: 173,715฿.
ตัวตู้ทำจาก 15 mm birch plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1000 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 68Hz – 18kHz ความดัง 133dB  หนัก 17 กก.

QSC WL2082-i ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 800วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 132dB

117,000฿
ตัวตู้ทำจาก HIPS (high impact polystyrene) with UV protectant 1 ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 800 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 80Hz – 20kHz ความดัง 132dB หนัก 16.8 กก.

APL V12 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1800วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 130dB

11,900฿
ตัวตู้ทำจาก Plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 57Hz – 20kHz ความดัง 130dB  หนัก 26 กก.

APL V12 Pro ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 132dB

14,000฿
ตัวตู้ทำจาก Plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 57Hz – 20kHz ความดัง 132dB หนัก 26 กก.

ZSOUND LC12N ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1600วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

26,750฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1600 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 70Hz – 16kHz ความดัง 135dB หนัก 29 กก.

ZSOUND LC15N ลำโพงไลน์อาเรย์ 15 นิ้ว 2000วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

33,170฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 15 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 2000 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 70Hz – 16kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 35 กก.

ZSOUND X112 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 137dB

22,470฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 16kHz ความดัง 137dB หนัก 34 กก.

VL-AUDIO VD-12L ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1600วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 134dB

Original price was: 24,375฿.Current price is: 19,500฿.
ตัวตู้ทำจาก Plywood with water based textured coatings ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1600 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 58Hz – 16kHz ความดัง 134dB หนัก 33 กก.

ZSOUND VCL ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 3600วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 141dB

51,360฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3600 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 50Hz – 16kHz ความดัง 141dB หนัก 60 กก.

ZSOUND LA212 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 3200วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 141dB

49,220฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 50Hz – 16kHz ความดัง 141dB หนัก 63 กก.

ZSOUND VCM ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 3200วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 137dB

39,590฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 16kHz ความดัง 137dB หนัก 34 กก.

ZSOUND LA210 ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 3200วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 138dB

22,470฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 16kHz ความดัง 138dB หนัก 35 กก.

ZSOUND LA110 ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 137dB

24,610฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 18kHz ความดัง 138dB หนัก 22.5 กก.

ZSOUND LC10DF ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 137dB

20,330฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 18kHz ความดัง 137dB หนัก 13 กก.

ZSOUND LC10 ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 1400วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 137dB

20,330฿
ตัวตู้ทำจาก Baltic birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1400 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 80Hz – 18kHz ความดัง 137dB หนัก 13 กก.

NEXO GEO M1220 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 3000วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 140dB

Original price was: 225,600฿.Current price is: 180,480฿.
ตัวตู้ทำจาก Lightweight Polyurethane Composite ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3000 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 50Hz – 20kHz ความดัง 140dB หนัก 34 กก.

NEXO GEO M1210 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1250วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 140dB

Original price was: 225,600฿.Current price is: 180,480฿.
ตัวตู้ทำจาก Lightweight Polyurethane Composite ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1250 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 50Hz – 20kHz ความดัง 140dB หนัก 34 กก.

NEXO GEO M1025 ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 750วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 136dB

Original price was: 183,600฿.Current price is: 146,880฿.
ตัวตู้ทำจาก Lightweight Polyurethane Composite ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 750 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 59Hz – 20kHz ความดัง 140dB หนัก 21 กก.

NEXO GEO M1012 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว 750 วัตต์

Original price was: 188,400฿.Current price is: 150,720฿.
NEXO GEO M1012 ลำโพงไลน์อาเรย์ ขนาด 10 นิ้ว ทำมุมกระจายเสียงในแนวตั้ง 12 องศา แบบ Touring ทำมุมกระจายเสียงในแนวนอน 80 - 120 องศา

NEXO GEO M6B ลำโพงไลน์อาเรย์ 6.5 นิ้ว 450วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 125dB

Original price was: 68,000฿.Current price is: 54,400฿.
ตัวตู้ทำจาก Lightweight Polyurethane Composite ดอกลำโพง 6.5 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 450 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 75Hz – 120Hz ความดัง 125dB หนัก 7.6 กก.

NEXO GEO M620 ลำโพงไลน์อาเรย์ 6.5 นิ้ว 450วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 127dB

Original price was: 95,880฿.Current price is: 76,704฿.
ตัวตู้ทำจาก Lightweight Polyurethane Composite ดอกลำโพง 6.5 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 450 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 80Hz – 19kHz ความดัง 127dB หนัก 9.7 กก.

NEXO STM-S118 ลำโพงไลน์อาเรย์ซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว 4000วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 143dB

Original price was: 348,000฿.Current price is: 278,400฿.
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า NEXO STM S118 Bass Module Line Array 18″ ลำโพงไลน์อาเรย์ขนาด 18 นิ้ว 3000W SPL สูงสุด 143dB การตอบสนองความถี่: 25Hz-85Hz

NEXO STM-M46 ลำโพงไลน์อาเรย์ 6.5 นิ้ว 3200วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 145dB

Original price was: 500,400฿.Current price is: 400,320฿.
ตัวตู้ทำจาก PU Composite Low Density ดอกลำโพง 6.5 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 85Hz – 19kHz ความดัง 145dB หนัก 59 กก.

NEXO STM-M2890 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 3200วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 141dB

Original price was: 330,000฿.Current price is: 264,000฿.
ตัวตู้ทำจาก PU Composite Low Density ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 65Hz – 19kHz ความดัง 141dB หนัก 37 กก.

NEXO STM-M28120 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 3200วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 140dB

Original price was: 330,000฿.Current price is: 264,000฿.
ตัวตู้ทำจาก PU Composite Low Density ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 65Hz – 19kHz ความดัง 140dB หนัก 37 กก.

NEXO STM-B112 ลำโพงไลน์อาเรย์ซับวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว 3000วัตต์ที่ 16โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 141dB

Original price was: 304,800฿.Current price is: 243,840฿.
ตัวตู้ทำจาก PU Composite Low Density ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 3000 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 63Hz-200Hz ความดัง 141dB สามารถแขวนได้ หนัก 59 กก.

L-ACOUSTICS A10 Wide ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 1200วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 137dB

ตัวตู้ทำจาก Premium grade Baltic beech and birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 67Hz – 20kHz ความดัง 137dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 20 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

L-ACOUSTICS A10 Focus ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 1200วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 140dB

ตัวตู้ทำจาก Premium grade Baltic beech and birch plywood ดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1200 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 66Hz – 20kHz ความดัง 140dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ หนัก 22 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

L-ACOUSTICS A15 Wide ลำโพงไลน์อาเรย์ 15 นิ้ว 1800วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 141dB

ตัวตู้ทำจาก Premium grade Baltic beech and birch plywood ดอกลำโพง 15 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1800 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 42Hz – 20kHz ความดัง 141dB หนัก 33 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

L-ACOUSTICS A15 Focus ลำโพงไลน์อาเรย์ 15 นิ้ว 1800วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 144dB

ตัวตู้ทำจาก Premium grade Baltic beech and birch plywood ดอกลำโพง 15 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1800 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 41Hz – 20kHz ความดัง 144dB หนัก 35 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

L-ACOUSTICS KARA II ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1120วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 142dB

0฿
ตัวตู้ทำจาก Premium grade Baltic beech and birch plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1120 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 55Hz – 20kHz ความดัง 142dB หนัก 26 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

L-ACOUSTICS K3 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 2100วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 143dB

0฿
ตัวตู้ทำจาก Premium grade Baltic beech and birch plywood ดอกลำโพง 12 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 2100 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 42Hz – 20kHz ความดัง 143dB หนัก 43 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

JBL SRX910-12 AF ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว 24ใบ มีแอมป์ในตัว ระยะหวังผล 80เมตร

Original price was: 10,166,200฿.Current price is: 6,532,200฿.
ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว มีแอมป์ในตัว 24ใบ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ มีแอมป์ในตัว 18นิ้ว 12ใบ เหมาะสำหรับผับ ห้องประชุมขนาดใหญ่และใช้งานกลางแจ้งระยะไม่เกิน 80เมตร

JBL SRX910-8 AF ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว 16ใบ มีแอมป์ในตัว ระยะหวังผล 60เมตร

Original price was: 6,831,400฿.Current price is: 4,389,400฿.
ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว มีแอมป์ในตัว 16ใบ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ มีแอมป์ในตัว 18นิ้ว 8ใบ เหมาะสำหรับผับ ห้องประชุมขนาดใหญ่และใช้งานกลางแจ้งระยะไม่เกิน 60เมตร

JBL SRX910-4 AF ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว 8ใบ มีแอมป์ในตัว ระยะหวังผล 30เมตร

Original price was: 3,496,600฿.Current price is: 2,246,600฿.
ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว มีแอมป์ในตัว 8ใบ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ มีแอมป์ในตัว 18นิ้ว 4ใบ เหมาะสำหรับผับ ห้องประชุมขนาดใหญ่และใช้งานกลางแจ้งระยะไม่เกิน 30เมตร

JBL SRX910-4 GR ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว 8ใบ มีแอมป์ในตัว ระยะหวังผล 40เมตร

Original price was: 3,436,600฿.Current price is: 2,208,600฿.
ลำโพงไลน์อาเรย์ 10นิ้ว มีแอมป์ในตัว 8ใบ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ มีแอมป์ในตัว 18นิ้ว 4ใบ เหมาะสำหรับผับ ห้องประชุมขนาดใหญ่และใช้งานกลางแจ้งระยะไม่เกิน 40เมตร

QSC LA112 ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 2400 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 136dB

Original price was: 141,000฿.Current price is: 128,240฿.
ตัวตู้ทำจาก Impact Resistant ABS ดอกลำโพง 12 นิ้ว กำลังขับ 2400 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 58Hz – 20kHz ความดัง 136dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว เชื่อมต่อผ่าน DANTE ได้ หนัก 21.4 กก.

QSC LA108 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1300 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 134dB

Original price was: 106,000฿.Current price is: 96,410฿.
ตัวตู้ทำจาก Impact Resistant ABS ดอกลำโพง 8 นิ้ว กำลังขับ 1300 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 62Hz – 20kHz ความดัง 134dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว เชื่อมต่อผ่าน DANTE ได้ หนัก 13.7 กก.

MACKIE DRM12A ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 2000 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

74,900฿
ตัวตู้ทำจาก Impact Resistant ABS ดอกลำโพง 8 นิ้ว กำลังขับ 1300 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 62Hz – 20kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว หนัก 24.9 กก.

JBL BRX308-LA ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 1000วัตต์ที่ 8โอมห์ ไม่มีแอมป์ในตัว ความดัง 136dB

Original price was: 61,200฿.Current price is: 39,900฿.
ตัวตู้ทำจาก plywood ดอกลำโพง 8 นิ้ว รองรับกำลังขับสูงสุด 1000 วัตต์ ไม่มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 80Hz – 20kHz ความดัง 136dB หนัก 20.5 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP55

Meyer Sound LEOPARD ลำโพงไลน์อาเรย์ 9 นิ้ว 3900วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 134.5dB

ตัวตู้ทำจาก multi-ply hardwood ดอกลำโพง 9 นิ้ว กำลังขับสูงสุด3900วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 55Hz – 18kHz ความดัง 134.5dB หนัก 33.6 กก.

JBL SRX910LA ลำโพงไลน์อาเรย์ 10 นิ้ว 880วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 135dB

Original price was: 267,900฿.Current price is: 171,900฿.
ตัวตู้ทำจาก Polypropylene, four integral recessed handholds ดอกลำโพง 10 นิ้ว กำลังขับ 880 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 60Hz – 18kHz ความดัง 135dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว หนัก 26.7 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP54

JBL SRX906LA ลำโพงไลน์อาเรย์ 6.5 นิ้ว 880วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 134dB

Original price was: 161,900฿.Current price is: 109,000฿.
ตัวตู้ทำจาก Polypropylene, four integral recessed handholds ดอกลำโพง 6.5 นิ้ว กำลังขับ 880 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 70Hz – 15kHz ความดัง 134dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว หนัก 16.8 กก. กันน้ำกันฝุ่น IP54

JBL VRX 932LAP ลำโพงไลน์อาเรย์ 12 นิ้ว 1750วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 136dB

Original price was: 247,400฿.Current price is: 133,900฿.
ตัวตู้ทำจาก birch plywood. ดอกลำโพง 12 นิ้ว กำลังขับ 1750 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 75Hz – 20kHz ความดัง 136dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP ในตัว หนัก 24กก.

dBTechnologies VIO L208 ลำโพงไลน์อาเรย์ 8 นิ้ว 900วัตต์ มีแอมป์ในตัว ความดัง 133.5dB

187,750฿
ตัวตู้ทำจาก sturdy wooden ดอกลำโพง 6.5 นิ้ว กำลังขับ 880 วัตต์ มีแอมป์ในตัว ตอบสนองความถี่ 75Hz – 20kHz ความดัง 133.5dB สามารถแขวนและตั้งบนขาตั้งได้ มี DSP FIR ในตัว หนัก 18.1 กก.