แสดง %d รายการ

DiGiCo S21 มิกเซอร์ดิจิตอล 48 ช่อง

393,000฿
มีช่องไมโครโฟน 24 ช่อง ช่องสัญญาณ Buses 16 ช่อง มี 21 เฟดเดอร์ ส่งสัญญาณดิจิตอลผ่าน AES หน้าจอ 10 นิ้วแบบทัชสกรีน 2 จอ บันทึกเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ ได้ 48x48 ช่อง ความละเอียดในการประมวล 24Bits/96kHz