หัว Jack Phone ¼ Phone Connector

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

VL-AUDIO VC-P3MC หัว Jack Phone 1/4″ TRS ตัวผู้

หัวสัญญาณเสียงชนิด Jack Phone 1/4" ตัวผู้ แบบ 3 ขั้ว

VL-AUDIO VC-P2MC หัว Jack Phone 1/4″ TS ตัวผู้

หัวสัญญาณเสียงชนิด Jack Phone 1/4" ตัวผู้ แบบ 2 ขั้ว

CM CP2X หัว Jack Phone 1/4″ TS ตัวผู้

70฿
หัวสัญญาณเสียงชนิด Jack Phone 1/4" ตัวผู้ แบบ 2 ขั้ว

CM CP3X หัว Jack Phone 1/4″ TRS ตัวผู้

80฿
หัวสัญญาณเสียงชนิด Jack Phone 1/4" ตัวผู้ แบบ 3 ขั้ว

NEUTRIK NP3X หัว Jack Phone 1/4″ ตัวผู้

หัวสัญญาณเสียงชนิด Jack Phone 1/4" ตัวผู้ แบบ 3 ขั้ว

NEUTRIK NP2X หัว Jack Phone 1/4″ ตัวผู้

หัวสัญญาณเสียงชนิด Jack Phone 1/4" ตัวผู้ แบบ 2 ขั้ว