ชุดเครื่องเสียงศาสนสถาน Religion Set

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

AUDAC CONGRESS9.3 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

73,000฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • LINO4 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 2 ใบ
 • NOBA8A ซับวูฟเฟอร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • LINO4 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 2 ใบ
 • NOBA8A ซับวูฟเฟอร์ = 1 ตัว

AUDAC CONGRESS8.3 ชุดเเครื่องเสียงห้องประชุม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

254,900฿270,300฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA24 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 2 ใบ
 • SMQ500 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO18 ซับวูฟเฟอร์ = 1 ใบ
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA24 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 2 ใบ
 • SMQ500 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
 • BASO18 ซับวูฟเฟอร์ = 1 ใบ

AUDAC CONGRESS7.3+ ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

150,600฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA12 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 2 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว
 • AMP523 Web-based mini stereo amplifier = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA12 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 2 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว
 • AMP523 Web-based mini stereo amplifier = 1 ตัว

AUDAC CONGRESS7.3 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.

129,200฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA12 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 2 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA12 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 2 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว

AUDAC CONGRESS6.2C ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

77,400฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 2 ใบ
 • MFA208 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 2 ใบ
 • MFA208 แอมพลิฟายเออร์  = 1 ตัว

AUDAC CONGRESS6.2 ชุดเซ็ตลำโพงติดผนังอเนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.

76,000฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 2 ใบ
 • AMP203 Mini Stereo Amplifier = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 2 ใบ
 • AMP203 Mini Stereo Amplifier = 1 ตัว

AUDAC CONGRESS5.5+ ชุดเเครื่องเสียงห้องประชุม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

170,400฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ติดผนัง (สีขาว) = 4 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว
 • AMP523 Web-based mini stereo amplifier = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ติดผนัง (สีดำ) = 4 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว
 • AMP523 Web-based mini stereo amplifier = 1 ตัว

AUDAC CONGRESS5.5 ชุดลำโพงห้องประชุม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

149,000฿

ในชุดประกอบด้วย

ชุดเซ็ตสีขาว
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ (สีขาว) = 4 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว
ชุดเซ็ตสีดำ
 • KYRA6 ลำโพงคอลัมน์ (สีดำ) = 4 ใบ
 • NOBA8A Subwoofer = 1 ตัว