ไมค์โพเดี้ยม Gooseneck Mic

แสดงทั้งหมด 25 ผลลัพท์

SENNHEISER MEG 14-40-L-II B ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 450 มม.

14,000฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-20kHz ความยาวไมโครโฟน 450 มม.

SENNHEISER MEG 14-40-L B ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 450 มม.

14,000฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-20kHz ความยาวไมโครโฟน 450 มม.

SENNHEISER MEG 14-40 B ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 450 มม.

13,000฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-20kHz ความยาวไมโครโฟน 450 มม.

BOSCH LBB 1949/00 ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว

7,500฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Unidirectional ตอบสนองความถี่ 100Hz-16kH

SHURE MX418S/S-X ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 607.64 มม.

14,800฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid,Supercardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 607.64 มม.

SHURE MX418S/C-X ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 607.64 มม.

9,990฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid,Supercardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 607.64 มม.

SHURE MX418D/S-X ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 501.7 มม.

11,900฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid,Supercardioid,Omni-directional ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 501.7 มม.

SHURE MX418D/C-X ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 457.2 มม.

11,900฿
ไมโครโฟนชนิด Electret Condenser รับเสียงแบบ Cardioid,Supercardioid,Omni-directional ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 457.2 มม.

SHURE MX418/S-X ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 571.44 มม.

13,800฿
ไมโครโฟนชนิด Electret Condenser รับเสียงแบบ Cardioid,Supercardioid,Omni-directional ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 571.44 มม.

SHURE MX418/C-X ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 571.44 มม.

13,800฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 571.44 มม.

SHURE MX415LPDF/C ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 15 นิ้ว

13,900฿
ไมโครโฟนชนิด Electret Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 15 นิ้ว

SHURE MX415/C ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 15 นิ้ว

18,900฿
ไมโครโฟนชนิด Electret Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 15 นิ้ว

SHURE MX412D ไมโครโฟนคอห่านก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว

11,900฿
สินค้า Shure MX412D ไมค์ประชุม ก้านไมค์ยาว 12 นิ้ว เป็นไมโครโฟนคอห่านแบบคอนเดนเซอร์ขนาดเล็กที่มีฐานตั้งโต๊ะและสายเคเบิลยาว 3 ม.

SHURE MX405LP/S ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 5 นิ้ว

13,900฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Supercardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 5 นิ้ว

SHURE MX405LP/C ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว 5 นิ้ว

13,900฿
ไมโครโฟนชนิด Condenser รับเสียงแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ 50Hz-17kHz ความยาวไมโครโฟน 5 นิ้ว

SHURE CVG18DS-B/C ไมโครโฟนคอห่านก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว

7,290฿
ฐานไมโครโฟนสำหรับประธาน ฐานไมโครโฟนใช้สาย ตอบสนองความถี่ 70Hz-16kHz ความยาวไมโครโฟน 18 นิ้ว มีสวิตช์

SHURE CVG18DRS-B/C ไมโครโฟนคอห่านก้านไมค์ยาว 18 นิ้ว

7,690฿
ฐานไมโครโฟนสำหรับประธาน ฐานไมโครโฟนใช้สาย ตอบสนองความถี่ 70Hz-16kHz ความยาวไมโครโฟน 18 นิ้ว มีสวิตช์

SHURE CVG18S-B/C ไมโครโฟนคอห่าน ยาว 18 นิ้ว

4,790฿
SHURE CVG18S-B/C ไมโครโฟนชนิดก้านยาว ความยาว 18 นิ้ว มีสวิตช์ เปิด - ปิด รูปแบบการรับเสียง แบบ Cardioid เหมาะสำหรับการใช้งาน ทั้งโพเดียม หรือตั้งโต๊ะ

SHURE CVG18-B/C ไมโครโฟนคอห่าน ยาว 18 นิ้ว

4,190฿
ไมโครโฟนชนิดก้านยาว 18 นิ้ว ตัวไมค์ออกแบบให้สามารถปรับได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกรูปแบบ ทั้งโพเดียม หรือตั้งโต๊ะ ตัวไมค์มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Cardioid

SHURE CVG12‐B/C ก้ไมโครโฟนคอห่าน ยาว 12 นิ้ว

4,190฿
สินค้า Shure CVG12‐B/C ไมค์ประชุม รูปแบบขั้ว Cardioid พร้อมการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับการพูด ก้านไมค์ยาว 12” แต่ละตัวมีกระจกบังลมและหน้าแปลนสำหรับติดตั้งรอบทิศทาง

SHURE CVG12RS-B/C-X ไมโครโฟนคอห่าน ยาว 12 นิ้ว

5,490฿
SHURE CVG12RS-B/C-X ไมโครโฟนประชุมก้านยาว 12 นิ้ว ชนิด Condenser มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid สำหรับห้องประชุม และการใช้งานสถานการณ์อื่นๆ

Electro-Voice PC Desktop ไมโครโฟนคอห่านก้านยาว

21,507฿
ไมโครโฟนชนิด Electret Condenser รับเสียงแบบ Omni-directional,Cardioid,Supercardioid,Hypercardioid ตอบสนองความถี่ 70Hz-20kHz ความยาวไมโครโฟน 5 นิ้ว,12 นิ้ว,18 นิ้ว

SHURE CVG18RS-B/C ไมโครโฟนคอห่าน ยาว 18 นิ้ว

5,190฿
SHURE CVG18RS-B/C ไมโครโฟนชนิดก้านยาว ความยาว 18 นิ้ว มีสวิตช์ เปิด - ปิด , มีไฟวงแหวนแสดงสถานะไมโครโฟน รูปแบบการรับเสียง แบบ Cardioid