ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม Conference Set

แสดงทั้งหมด 24 ผลลัพท์

จัดชุดระบบเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมระบบไมโครโฟนสำหรับประชุม ใช้งานได้ทั้งประชุมขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดกลาง ห้องประชุมขนาดใหญ่