เพาเวอร์แอมป์ กลางแจ้ง เพาเวอร์แอมป์ 4ch เสียงดี เพาเวอร์แอมป์ ราคารากหญ้า เพาเวอร์แอมป์ กลางแจ้ง ขับเบส แอมป์เสียงประกาศเสียงตามสาย แอมป์ระบบเสียงโฮมเธียเตอร์ Home Theater Amp แอมป์ฟังเพลง Music Amp

[block id=”top-content-poweramp”]

Showing 1–150 of 328 results

RTI CP-16i Amplifier 16 ชาแนล

87,700฿
RTI CP-16i Amplifier 16 ชาแนล Class-D ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสียงคุณภาพสูงสุดในทุกห้อง

QSC DCA3422 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 800 วัตต์

84,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA3422 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 800 วัตต์ 2 channels, 800 watts/ch @ 8Ω, 1250 watts/ch @ 4Ω, 1700 watts/ch @ 2Ω

QSC DCA2422 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 475 วัตต์

68,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA2422 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 475 วัตต์ 2 channels, 475 watts/ch @ 8Ω, 825 watts/ch @ 4Ω, 1200 watts/ch @ 2Ω

QSC DCA3022 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 625 วัตต์

76,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA3022 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 625 วัตต์ 2 channels, 625 watts/ch @ 8Ω, 1050 watts/ch @ 4Ω, 1500 watts/ch @ 2Ω

QSC DCA1824 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 170 วัตต์

68,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA1824 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 170 วัตต์ 4 channels, 170 watts/ch @ 8Ω, 250 watts/ch @ 4Ω, 450 watts/ch @ 2Ω

QSC DCA1644 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 250 วัตต์

68,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA1644 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 250 วัตต์ 4 channels, 250 watts/ch @ 8Ω, 400 watts/ch @ 4Ω

QSC DCA1622 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 350 วัตต์

59,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA1622 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 350 วัตต์ 2 channels, 350 watts/ch @ 8Ω, 600 watts/ch @ 4Ω, 800 watts/ch @ 2Ω

QSC DCA1222 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 215 วัตต์

54,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC DCA1222 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 215 วัตต์ 2 channels, 215 watts/ch @ 8Ω, 375 watts/ch @ 4Ω, 600 watts/ch @ 2Ω

QSC ISA1350 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 800 วัตต์

96,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC ISA1350 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 800 วัตต์ 2 channels, 800 watts/ch at 8Ω, 1300 watts/ch at 4Ω, 2000 watts/ch at 2Ω, 1500 watts/ch at 70V (direct output).

QSC ISA750 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 450 วัตต์

49,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC ISA750 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 450 วัตต์ 2 channels, 450 watts/ch at 8Ω, 650 watts/ch at 4Ω, 1200 watts/ch at 2Ω.

QSC ISA450 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 260 วัตต์

36,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC ISA450 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 260 วัตต์ 2 channels, 260 watts/ch at 8Ω, 425 watts/ch at 4Ω, 700 watts/ch at 2Ω.

QSC ISA280 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 185 วัตต์

27,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC ISA280 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 185 วัตต์ 2 channels, 185 watts/ch at 8Ω, 280 watts/ch at 4Ω, 430 watts/ch at 2Ω.

QSC CX168 เพาเวอร์แอมป์ 8 ชาแนล 90 วัตต์

113,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX168 เพาเวอร์แอมป์ 8 ชาแนล 90 วัตต์ 8 channels, 90 watts/ch at 8Ω, 130 watts/ch at 4Ω. Does not comply with CE

QSC CX108V เพาเวอร์แอมป์ 8 ชาแนล 100 วัตต์

113,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX108V เพาเวอร์แอมป์ 8 ชาแนล 100 วัตต์ 8 channels, 100 watts/ch at 70V. Does not comply with CE

QSC CX404 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 250 วัตต์

94,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX404 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 250 วัตต์ 4 channels, 250 watts/ch at 8Ω, 400 watts/ch at 4Ω.

QSC CX254 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 170 วัตต์

94,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX254 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 170 วัตต์ 4 channels, 170 watts/ch at 8Ω, 250 watts/ch at 4Ω, 450 watts/ch at 2Ω.

QSC CX204V เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 200 วัตต์

94,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX204V เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 200 วัตต์ 4 channels, 200 watts/ch at 70V. ซีรีส์ CX 4 ชาแนล ใช้งานสำหรับการติดตั้งที่ต้องการคุณภาพเสียงระดับพรีเมียม

QSC CX1202V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 700 วัตต์

124,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX1202V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 700 วัตต์ 2 channels, 700 watts/ch at 8Ω, 1100 watts/ch at 4Ω, 1000 watts/ch at 70V.

QSC CX1102 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 700 วัตต์

137,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX1102 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 700 วัตต์ 2 channels, 700 watts/ch at 8Ω, 1100 watts/ch at 4Ω, 1700 watts/ch at 2Ω.

QSC CX902 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 550 วัตต์

126,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX902 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 550 วัตต์ 2 channels, 550 watts/ch at 8Ω, 900 watts/ch at 4Ω, 1500 watts/ch at 2Ω.

QSC CX702 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 425 วัตต์

106,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX702 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 425 วัตต์ 425 watts/ch at 8Ω, 700 watts/ch at 4Ω, 1200 watts/ch at 2Ω. ผสมผสานเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ QSC PowerLight™

QSC CX602V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 550 วัตต์

106,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX602V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 550 วัตต์ 2 channels, 550 watts/ch at 8Ω, 440 watts/ch at 70V. Does not comply with CE

QSC CX502 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 300 วัตต์

85,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX502 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 300 วัตต์ 2 channels, 300 watts/ch at 8Ω, 500 watts/ch at 4Ω, 800 watts/ch at 2Ω.

QSC CX302V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 250 วัตต์

64,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX302V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 250 วัตต์ 2 channels, 250 watts/ch at 70V. เทคโนโลยีพาวเวอร์ซัพพลายแบบสวิตช์โหมดเอกสิทธิ์เฉพาะของ PowerLight

QSC CX302 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 200 วัตต์

64,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX302 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 200 วัตต์ 2 channels, 200 watts/ch at 8Ω, 325 watts/ch at 4Ω, 600 watts/ch at 2Ω.

QSC CX-Q 8K8 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 8 ชาแนล 8×1,000 วัตต์

284,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX-Q 8K8 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 8 ชาแนล 8x1,000 วัตต์ 8-Channel 1000W/CH Q-SYS network Amplifier, Lo-Z, 70V, 100V direct drive, FlexAmp™, with Mic/line Inputs, 100-240V

QSC CX-Q 4K8 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 8 ชาแนล 8×500 วัตต์

223,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX-Q 4K8 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 8 ชาแนล 8x500 วัตต์ 8-Channel 500W/CH Q-SYS network Amplifier, Lo-Z, 70V, 100V direct drive, FlexAmp™, with Mic/line Inputs, 100-240V

QSC CX-Q 8K4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 2,000 วัตต์

189,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX-Q 8K4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 2,000 วัตต์ 4-Channel 2000W/CH Q-SYS network Amplifier, Lo-Z, 70V, 100V direct drive, FlexAmp™, Mic/line Inputs, 100-240V

QSC CX-Q 4K4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 1,000 วัตต์

150,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX-Q 4K4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 1,000 วัตต์ 4-Channel 1000W/CH Q-SYS network Amplifier, Lo-Z, 70V, 100V direct drive, FlexAmp™, Mic/line Inputs, 100-240V.

QSC CX-Q 2K4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 500 วัตต์

116,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC CX-Q 2K4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 500 วัตต์ 4-Channel 500W/CH Q-SYS network Amplifier, Lo-Z, 70V, 100V direct drive, FlexAmp™,Mic/line Inputs, 100-240V.

QSC SPA-Qf 60×4 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 4 ชาแนล 60 วัตต์

64,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC SPA-Qf 60x4 Network Amplifier 4 ชาแนล 60 วัตต์ 4-ch, 60W/ch Q-SYS network audio Amplifier, Lo-Z, FlexIO, with Mic/line Input, 100-240v

QSC SPA-Qf 60×2 เพาเวอร์แอมป์ระบบ Network 2 ชาแนล 60 วัตต์

54,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC SPA-Qf 60x2 Network Amplifier 2 ชาแนล 60 วัตต์ 2-ch, 60W/ch Q-SYS network audio Amplifier, Lo-Z, FlexIO, with Mic/line Input, 100-240v

QSC MP-A80V เพาเวอร์แอมป์ 8 ชาแนล 200 วัตต์

117,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC MP-A80V เพาเวอร์แอมป์ 8 ชาแนล 200 วัตต์ FlexAmp technology Hi-Z / Lo-Z amplifier, 8 x 200W into 4Ω, 8Ω, 70V and 100V, Highpass filter per channel, GPIO for Remote Standby and Amp Status

QSC MP-A40V เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 200 วัตต์

74,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC MP-A40V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 200 วัตต์ 800W FlexAmp technology Hi-Z / Lo-Z amplifier, 4 x 200W into 4Ω, 8Ω, 70V and 100V, Highpass filter per channel, GPIO for Remote Standby and Amp Status

QSC MP-A20V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 200 วัตต์

44,000฿
ตัวแทนจำหน่าย QSC MP-A20V เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 200 วัตต์ 400W FlexAmp technology Hi-Z / Lo-Z amplifier, 2 x 200W into 4Ω, 8Ω, 70V and 100V, Highpass filter per channel, GPIO for Remote Standby and Amp Status

LAB GRUPPEN IPX 2400 เพาเวอร์แอมป์ 2×2400 วัตต์ พร้อม DSP

60,000฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า LAB GRUPPEN IPX 2400 เพาเวอร์แอมป์ 2×2400 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม พร้อม DSP ที่ล้ำสมัยที่มาพร้อมกับ EQ พาราเมตริกหลายทางแบบเรียลไทม์

LAB GRUPPEN IPX 1200 เพาเวอร์แอมป์ 2×1200 วัตต์ พร้อม DSP

45,000฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Lab Gruppen GRUPPEN IPX 1200 เพาเวอร์แอมป์ 2×1200 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม พร้อม DSP ที่ล้ำสมัยที่มาพร้อมกับ EQ พาราเมตริกหลายทางแบบเรียลไทม์

BMB DAD-500 เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ 2 ชาแนล 700 วัตต์

31,500฿
BMB DAD-500 เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ 2 ชาแนล 700 วัตต์ ให้ความเพลิดเพลินกับการร้องเพลงด้วยเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล

BMB DAD-950 เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ 2 ชาแนล 1200 วัตต์

38,500฿
BMB DAD-950 เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ 2 ชาแนล 1200 วัตต์ให้ความเพลิดเพลินกับการร้องเพลงด้วยเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล

NPE INTEGRATED AMPLIFIER IA-100 อินทิเกรตแอมป์ 2 ชาแนล 50 วัตต์

6,000฿
ตัวแทนจำหน่าย NPE INTEGRATED AMPLIFIER IA-100 อินทิเกรตแอมป์ 2 ชาแนล 50 วัตต์ เล่นเสียงเพลง MP3 ผ่าน SD Crad, USB รองรับวิทยุ FM และ Bluetooth

LAB GRUPPEN CA1201 เพาเวอร์แอมป์ 120 วัตต์

16,100฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า LAB GRUPPEN CA1201 เพาเวอร์แอมป์ 120 วัตต์ สำหรับงาน Installation 2 ช่องสัญญาณขนาด 2 x 120 วัตต์ และประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน Energy Star

TOA SA-60D M SET ชุดเซ็ตสำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก

7,500฿
TOA SA-60D M SET ชุดเซ็ตสำหรับห้องเรียนขนาดเล็ก ให้เสียงที่ชัดเจน ใช้งานง่าย ทนทาน ประกอบด้วย แอมป์ 1 เครื่อง ลำโพง 1 คู่ และไมโครโฟน 1 ตัว

SOUNDVISION SA-300BT มิกเซอร์แอมป์ 300 W 5 ZONES มี Bluetooth และ USB/SD player ในตัว

15,900฿
SOUNDVISION SA-300BT มิกเซอร์แอมป์ 300 W 5 ZONES มี Bluetooth และ USB/SD player ในตัว ออกแบบมาเพื่อตอบสนองงานระบบเสียงติดตั้ง ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระดับมืออาชีพ ขนาดกลาง

BMB DAR-200HD เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ 200 วัตต์

26,900฿
BMB DAR-200HD เพาเวอร์แอมป์คาราโอเกะ 200W 2 ชาแนล ให้ความเพลิดเพลินกับการร้องเพลงด้วยเสียงที่ไพเราะนุ่มนวล

QSC PL380 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 1,500 วัตต์

162,000฿
QSC PL380 เพาเวอร์แอมป์ PowerLight 3 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเพื่องานแสดงสดที่ให้คุณภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นงานทัวร์ริ่งหรือการติดตั้งแบบตายตัว

QSC GXD8 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 4,500 วัตต์

52,000฿
QSC GXD8 เพาเวอร์แอมป์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเพื่อความบันเทิง ด้วยการประมวลผลสัญญาณแบบครบวงจรและประสิทธิภาพที่โดดเด่น

QSC GXD4 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 1,600 วัตต์

33,000฿
QSC GXD4 เพาเวอร์แอมป์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเพื่อความบันเทิง ด้วยการประมวลผลสัญญาณแบบครบวงจรและประสิทธิภาพที่โดดเด่น

QSC RMX5050a เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 1,100 วัตต์

99,000฿
QSC RMX5050a เพาเวอร์แอมป์ Class H 2 Channels ช่วยให้เสียงมีคุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแสดงสด มีช่องระบายความร้อนด้านหน้าและด้านหลัง

QSC RMX2450a เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 500 วัตต์

48,000฿
QSC RMX2450a เพาเวอร์แอมป์ Class H 2 Channels ช่วยให้เสียงมีคุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแสดงสด มีช่องระบายความร้อนด้านหน้าและด้านหลัง

QSC RMX1450a เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 280 วัตต์

36,000฿
QSC RMX1450a เพาเวอร์แอมป์ Class AB 2 Channels ช่วยให้เสียงมีคุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแสดงสด มีช่องระบายความร้อนด้านหน้าและด้านหลัง

QSC RMX850a เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 200 วัตต์

29,000฿
QSC RMX850a เพาเวอร์แอมป์ Class AB 2 Channels ช่วยให้เสียงมีคุณภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแสดงสด มีช่องระบายความร้อนด้านหน้าและด้านหลัง

QSC RMX4050a เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 850 วัตต์

83,000฿
QSC RMX4050a เพาเวอร์แอมป์ 850 วัตต์ ต่อชาแนลที่ 8Ω ช่วยให้เสียงมีคุณภาพสูง ด้วยระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Dynacord V600:4 เพาเวอร์แอมป์ 4 x 150W 4 Ohms

39,500฿
Dynacord V600:4 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล เหมาะสำหรับเปิด BGM และระบบประกาศ สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เรามีทีมวิศวกรออกแบบให้เข้ากับพื้นที่

VL-Audio VL-20000Q เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล

47,000฿
VL-Audio VL-20000Q เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล มีความทนทานสูงและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมระดับมืออาชีพ ใช้งานง่ายและน้ำหนักเบา

VL-Audio VL-14000 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล

43,000฿
VL-Audio VL-14000 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล มีความทนทานสูงและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมระดับมืออาชีพ ใช้งานง่ายและน้ำหนักเบา

VL-Audio VA-LA2750H เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล

22,000฿
VL-Audio VA-LA2750H เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล มีความทนทานสูงและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมระดับมืออาชีพ ใช้งานง่ายและน้ำหนักเบา

APL-14000 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล Class TD 14000W

APL-14000 เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล Class TD 14000 Watt สำหรับงานแสดงสดบนเวที คอนเสิร์ต หรืองานระบบเสียงภายในอาคาร

Audac SMQ750 เพาเวอร์แอมป์ 4 x 750W

84,700฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMQ750 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ quad-channel power amplifier 4 x 750W มาตรฐานใหม่สำหรับเพาเวอร์แอมป์ ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac SMQ500 เพาเวอร์แอมป์ 4 x 500W

84,700฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMQ500 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ quad-channel power amplifier 4 x 500W มาตรฐานใหม่สำหรับเพาเวอร์แอมป์ ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac SMQ350 เพาเวอร์แอมป์ 4 x 350W

65,100฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMQ350 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ quad-channel power amplifier 4 x 350W มาตรฐานใหม่สำหรับเพาเวอร์แอมป์ ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac SMQ1250 เพาเวอร์แอมป์ 4 x 1250W

106,400฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMQ1250 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ quad-channel power amplifier 4 x 1250W มาตรฐานใหม่สำหรับเพาเวอร์แอมป์ ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac SMA750 เพาเวอร์แอมป์ 2 x 750W

56,800฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMA750 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ dual-channel power amplifier 2 x 750W เป็นเพาเวอร์แอมป์แบบ Dual channel (stereo) ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac SMA500 เพาเวอร์แอมป์ 2 x 500W

49,400฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMA500 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ dual-channel power amplifier 2 x 500W เป็นเพาเวอร์แอมป์แบบ Dual channel (stereo) ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac PRE240 Stereo pre-amplifier Four zone – 10 Channel 4 เอาต์พุต,2 อินพุต

42,800฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Audac PRE240 Stereo pre-amplifier เป็นโซลูชันสำหรับการใช้งานกับไมโครโฟนจำนวนมาก (สูงสุด 8 ตัว) สินค้าของแท้ 100% พร้อมส่ง

Audac PRE220 Stereo pre-amplifier Two zone – 10 Channel 2 เอาต์พุต,2 อินพุต

38,100฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Audac PRE220 Stereo pre-amplifier เป็นโซลูชันสำหรับการใช้งานกับไมโครโฟนจำนวนมาก (สูงสุด 8 ตัว) สินค้าของแท้ 100% พร้อมส่ง

Audac PRE126 Preamplifier Two zone 6 Channel 2 เอาต์พุต,1 อินพุต

32,900฿
Audac PRE126 6 Channel stereo preamplifier Regular มีอินพุตที่หลากหลายสำหรับไมโครโฟน มีตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัว มีแจ็ค 3.5 มม.

Audac PRE116 Preamplifier 6 Channel มีตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัว

27,400฿
Audac PRE116 Preamplifier 6 Channel stereo preamplifier มีอินพุตที่หลากหลายสำหรับไมโครโฟน มีตัวรับสัญญาณ Bluetooth ในตัว มีแจ็ค 3.5 มม.

Audac POW2 ชุดเพาเวอร์แอมป์ 16 channel (8 Stereo channel) Class-D 60W

52,800฿
Audac POW2 ชุดเพาเวอร์แอมป์ ประกอบด้วย 16 channel (8 Stereo channel) Class-D 60 วัตต์ 4 โอห์ม ในโหมด Bridge กำลังขับ 8 x 120 วัตต์ 8 โอห์ม

Audac SMA350 เพาเวอร์แอมป์ 2 x 350W

45,200฿
ตัวแทนจำหน่าย Audac SMA350 เพาเวอร์แอมป์ WaveDynamics™ dual-channel power amplifier 2 x 350W เป็นเพาเวอร์แอมป์แบบ Dual channel (stereo) ที่มาในราคาย่อมเยา

Audac PMQ600 เพาเวอร์แอมป์ Class-D 70/100V 4 channel. 600W

84,100฿
Audac PMQ600 เพาเวอร์แอมป์ Class-D 70/100V 4 channel. 600 วัตต์ น้ำหนักเบา พอร์ตเสริม Dante™/AES67 มีจอ LCD ขนาด 2.5 นิ้ว

Audac PMQ480 เพาเวอร์แอมป์ Class-D 70/100V 4 channel. 480W

79,900฿
Audac PMQ480 เพาเวอร์แอมป์ Class-D 70/100V 4 channel. 480 วัตต์ น้ำหนักเบา พอร์ตเสริม Dante™/AES67 มีจอ LCD ขนาด 2.5 นิ้ว

Audac PMQ240 เพาเวอร์แอมป์ Class-D 70/100V 4 channel. 240W

73,600฿
Audac PMQ240 เพาเวอร์แอมป์ เป็นเพาเวอร์แอมป์ Class-D 70/100V 4 channel. 240 วัตต์ น้ำหนักเบา มีพอร์ตเสริม Dante™/AES67 มีจอ LCD ขนาด 2.5 นิ้ว

Audac MFA216 เพาเวอร์แอมป์ 2 x 80W @ 4 Ohm – 160W @ 70/100V

41,000฿
Audac MFA216 เป็นระบบเสียงแบบครบวงจร - 2 x 80W @ 4 Ohm - 160W @ 70/100V ที่รับการออกแบบให้เป็นแอมพลิฟายเออร์แบบ 2 Channel ใช้เทคโนโลยีแอมพลิฟายเออร์ Class-D

Audac MFA208 เพาเวอร์แอมป์ 2 x 40W @ 4 Ohm – 80W @ 70/100V

35,400฿
Audac MFA208 เป็นระบบเสียงแบบครบวงจร - 2 x 40W @ 4 Ohm - 80W @ 70/100V ที่รับการออกแบบให้เป็นแอมพลิฟายเออร์แบบ 2 Channel ใช้เทคโนโลยีแอมพลิฟายเออร์ Class-D

Audac EPA502 เพาเวอร์แอมป์ Class D 2 x 500W / 4 Ohms

38,200฿
Audac EPA502 เพาเวอร์แอมป์ Class D 2 x 500W / 4 Ohms เพาเวอร์แอมป์ประหยัดพลังงาน แบบ single rack space เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนที่ มีน้ำหนักและขนาดที่กะทัดรัด

Audac EPA254 เพาเวอร์แอมป์ CLASS D – 4 X 250W / 4OHMS

40,400฿
Audac EPA254 เพาเวอร์แอมป์ประหยัดพลังงาน แบบ single rack space เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนที่ มีน้ำหนักและขนาดที่กะทัดรัด

Audac EPA252 เพาเวอร์แอมป์ CLASS D – 2 X 250W / 4 OHMS

33,000฿
Audac EPA252 เพาเวอร์แอมป์ประหยัดพลังงาน แบบ single rack space เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนที่ มีน้ำหนักและขนาดที่กะทัดรัด

Audac EPA152 เพาเวอร์แอมป์ CLASS D – 2 X 150W / 4 OHMS

27,100฿
Audac EPA152 เพาเวอร์แอมป์ประหยัดพลังงาน แบบ single rack space เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนที่ มีน้ำหนักและขนาดที่กะทัดรัด

Audac EPA104 เพาเวอร์แอมป์ CLASS D – CL.D AMPLIFIER – 4 X 100W/4OHMS

34,600฿
Audac EPA104 เพาเวอร์แอมป์ CLASS D - CL.D AMPLIFIER - 4 X 100W/4OHMS เพาเวอร์แอมป์ เป็นแอมพลิฟายเออร์แบบ single rack space เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนที่ มีน้ำหนักและขนาดที่กะทัดรัด

Audac DPA616 เพาเวอร์แอมป์ CLASS D – 16 X 60W / 4 OHMS

62,300฿
Audac DPA616 เพาเวอร์แอมป์ เป็นเพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพ 16 แชนแนล ที่สามารถส่งกำลังขับได้ 60 วัตต์ ถึง 4 โอห์ม Amplifier class-D มีน้ำหนักเบา

BOSCH LBB1938/30 เพาเวอร์แอมป์ 480W

84,400฿
BOSCH LBB1938/30 เพาเวอร์แอมป์ 480 วัตต์ มีไฟ LED ที่แผงด้านหน้าแสดงสถานะต่างๆ ตอบสนองความต้องการด้านเสียงประกาศสาธารณะที่หลากหลาย

BOSCH LBB1935/20 เพาเวอร์แอมป์ 240W

45,800฿
BOSCH LBB1935/20 เพาเวอร์แอมป์ 240 วัตต์ มีไฟ LED ที่แผงด้านหน้าแสดงสถานะต่างๆ ตอบสนองความต้องการด้านเสียงประกาศสาธารณะที่หลากหลาย

Audac COM24MK2 เพาเวอร์แอมป์ MIXERS – 6 IN – 240W / 100V

33,300฿
Audac COM24MK2 เพาเวอร์แอมป์ PUBLIC ADDRESS AMPLIFIER 240W 100V เหมาะสำหรับระบบเสียงที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เชื่อมต่อได้กับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา

BOSCH LBB1930/20 เพาเวอร์แอมป์ 120W

25,600฿
BOSCH LBB1930/20 เพาเวอร์แอมป์ 120 วัตต์ มีไฟ LED ที่แผงด้านหน้าแสดงสถานะต่างๆ ตอบสนองความต้องการด้านเสียงประกาศสาธารณะที่หลากหลาย

Audac COM12MK2 เพาเวอร์แอมป์ MIXERS – 6 IN – 120W / 100V

25,300฿
Audac COM12MK2 เพาเวอร์แอมป์ PUBLIC ADDRESS AMPLIFIER 120W 100V เหมาะสำหรับระบบเสียงที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก ถึงกลาง มีอินพุต 2 ช่องที่เลือกได้(RCA),แจ็ค 6.3 มม

BOSCH LBB1925/10 ปรีแอมป์ 2 ชาแนล 6 โซน

37,500฿
BOSCH LBB1925/10 ปรีแอมป์ 2 ชาแนล 6 โซน ระบบ Plena ประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบเสียงประกาศ และ BGM ให้เสียงไมโครโฟนชัดเจนยิ่งขึ้น

Audac COM108 เพาเวอร์แอมป์ MIXERS – 2 IN – 80W / 100V

13,300฿
Audac COM108 เพาเวอร์แอมป์ Public Address Amplifier 80W @70/100V เป็นการผสมผสานคุณภาพและการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมขนาดกะทัดรัด

Audac COM104 เพาเวอร์แอมป์ MIXERS – 2 IN – 40W / 100V

10,700฿
Audac COM104 เพาเวอร์แอมป์ Public Address Amplifier 40W @70/100V เป็นการผสมผสานคุณภาพและการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมขนาดกะทัดรัด

BOSCH PLE-4MA240-CN มิกเซอร์แอมป์ 240W

51,600฿
BOSCH PLE-4MA240-CN มิกเซอร์แอมป์ 240 วัตต์ 4 โซนประสิทธิภาพสูง คลาส D ที่แผงด้านหน้าสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้ สามารถเปิดไฟ Phantom

BOSCH PLE-1ME240-EU มิกเซอร์แอมป์ 240W

24,200฿
BOSCH PLE-1ME240-EU มิกเซอร์แอมป์ 240 วัตต์ Plena Economy สำหรับระบบประกาศเสียงสาธารณะระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย

BOSCH PLE-1ME120-EU มิกเซอร์แอมป์ 120W

17,800฿
BOSCH PLE-1ME120-EU มิกเซอร์แอมป์ 120 วัตต์ Plena Economy สำหรับระบบประกาศเสียงสาธารณะระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย

BOSCH PLE-1ME060-EU มิกเซอร์แอมป์ 60W

15,400฿
BOSCH PLE-1ME060-EU มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ Plena Economy สำหรับระบบประกาศเสียงสาธารณะระดับมืออาชีพ ใช้งานง่าย

BOSCH PLE-2MA240-EU มิกเซอร์แอมป์ 240W

33,800฿
BOSCH PLE-2MA240-EU มิกเซอร์แอมป์ 240 วัตต์ เพื่อการทำงานแบบ 2 โซนและกำลังขับสูงสำหรับเสียงพื้นหลัง PA และการติดตั้งเสียงเชิงพาณิชย์

BOSCH PLE-2MA120-EU มิกเซอร์แอมป์ 120W

22,600฿
BOSCH PLE-2MA120-EU มิกเซอร์แอมป์ 120 วัตต์ เพื่อการทำงานแบบ 2 โซนและกำลังขับสูงสำหรับเสียงพื้นหลัง PA และการติดตั้งเสียงเชิงพาณิชย์

BOSCH PLE-1P240-EU เพาเวอร์แอมป์ 240W

42,200฿
BOSCH PLE-1P240-EU เพาเวอร์แอมป์ 240 วัตต์ มีฟังก์ชันพื้นฐานที่คุ้มค่าคุ้มราคา มีพัดลมระบายความร้อนช่วยควบคุมอุณหภูมิโดยไม่สร้างเสียงรบกวน

BOSCH PLE-1P120-EU เพาเวอร์แอมป์ 120W

24,100฿
BOSCH PLE-1P120-EU เพาเวอร์แอมป์ 120 วัตต์ มีฟังก์ชันพื้นฐานที่คุ้มค่าคุ้มราคา มีพัดลมระบายความร้อนช่วยควบคุมอุณหภูมิโดยไม่สร้างเสียงรบกวน

BOSCH PLE-1MA120-EU มิกเซอร์แอมป์ 120W

28,600฿
BOSCH PLE-1MA120-EU มิกเซอร์แอมป์ 120 วัตต์ เพื่อระบบเสียงประกาศระดับมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัย ใช้งานง่าย

BOSCH PLE-1MA060-EU มิกเซอร์แอมป์ 60W

21,500฿
BOSCH PLE-1MA030-EU มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ เพื่อระบบเสียงประกาศระดับมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัย ใช้งานง่าย

BOSCH PLE-1MA030-EU มิกเซอร์แอมป์ 30W

16,600฿
BOSCH PLE-1MA030-EU มิกเซอร์แอมป์ 30 วัตต์ เพื่อระบบเสียงประกาศระดับมืออาชีพ ด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัย ใช้งานง่าย

BOSCH PLE-10M2-EU มิกเซอร์แอมป์ 2 Channels 100W

29,600฿
BOSCH PLE-10M2-EU มิกเซอร์แอมป์ 2 Channels มี input ไมโครโฟน ใช้งานกับระบบ PA เพื่อควบคุมระดับเสียงให้เสียงที่ออกมาชัดเจน

DENON HEOS Link HS2 แอมป์ฟังเพลงไร้สาย

12,900฿
DENON HEOS Link HS2 แอมป์ฟังเพลงไร้สาย เป็นส่วนหนึ่งของระบบเสียงไร้สาย ที่ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ทุกที่และทุกเวลาในบ้านของคุณ

NEUMANN V 402 เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel

126,700฿
NEUMANN V 402 เพาเวอร์แอมป์ 2 Channel ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบเสียงที่ชัดเจนสมจริง มีช่องหูฟังที่แผงด้านหน้า

NEXO NXAMP 4×4MK2 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล

662,400฿
NEXO NXAMP 4×4MK2 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล Class D ช่วยให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม เสียงคมชัดระดับไฮเอนด์ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบติดตั้งและแบบทัวร์ริ่ง

NEXO NXAMP 4×2MK2 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล

417,600฿
NEXO NXAMP 4×2MK2 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล Class D ช่วยให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม เสียงคมชัดระดับไฮเอนด์ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบติดตั้งและแบบทัวร์ริ่ง

NEXO NXAMP 4×1MK2 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล

247,800฿
NEXO NXAMP 4×1MK2 เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล Class D ช่วยให้คุณภาพเสียงดีเยี่ยม เสียงคมชัดระดับไฮเอนด์ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบติดตั้งและแบบทัวร์ริ่ง

NEXO DTDAMP 4×1.3C เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล

100,000฿
NEXO DTDAMP4x1.3 เป็นเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์คลาส D แบบ 4 ชาแนล มีกำลังขับ 750 วัตต์ x 4 ชาแนล ที่ 8 โอห์ม และ 1300 วัตต์ x 4 ชาแนล ที่ 4 โอห์ม

NEXO DTDAMP 4×0.7C เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล

78,000฿
NEXO DTDAMP4x0.7C เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล เป็นเครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอมป์ แบบ 4 ชาแนล มีกำลังขับ 360 วัตต์ x 4 ชาแนล ที่ 8 โอห์ม และ 700 วัตต์ x 4 ชาแนล ที่ 4 โอห์ม

LAB GRUPPEN CA2402 เพาเวอร์แอมป์ 2×240 วัตต์

18,200฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า LAB GRUPPEN CA2402 เพาเวอร์แอมป์ 2x240 วัตต์ มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

LAB GRUPPEN CA2401 เพาเวอร์แอมป์ 240 วัตต์

17,100฿
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า LAB GRUPPEN CA2401 เพาเวอร์แอมป์ 240 วัตต์ มอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

SOUNDVISION SA-60BT มิกเซอร์แอมป์

7,900฿
SOUNDVISION SA-60BT มิกเซอร์แอมป์ รองรับ USB/BT ในตัว ขนาดพกพา มีความกะทัดรัด กำลังขับ 60 วัตต์ มาพร้อมกับ Bluetooth, USB

QSC PLD4.2 เพาเวอร์แอมป์

49,300฿
QSC PLD4.2 เพาเวอร์แอมป์ 500 วัตต์ x 4 @ 8 ohms 700 วัตต์ x 4 @ 4 ohms 1200 วัตต์ x 2 Ohms เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ Production และ การใช้งานแสดงเสียงสด

QSC PLD4.3 เพาเวอร์แอมป์

72,200฿
QSC PLD4.3 เพาเวอร์แอมป์ 900 วัตต์ x 4 @ 8 ohms 1400 วัตต์ x 4 @ 4 ohms 1200 วัตต์ x 2 Ohms เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ Production และ การใช้งานแสดงเสียงสด

QSC PLD4.5 เพาเวอร์แอมป์

96,000฿
QSC PLD4.5 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาเเนล 4×2000 วัตต์ ที่ 4 โอมห์ DSP ออนบอร์ด มีฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบพร้อมครอสโอเวอร์และตัวกรอง EQ แบบพาราเมตริก

QUEST QX41500 เพาเวอร์แอมป์

131,000฿
QUEST QX41500 เพาเวอร์แอมป์ 4 x Channel Power amplifier, 1500W per ch,4 Ohm-16 Ohm, 70v-100v, analogue input เป็นพาวเวอร์ 2 RU คลาส D

QUEST QX4750 เพาเวอร์แอมป์

88,300฿
QUEST QX4750 เพาเวอร์แอมป์ 4 x Channel Power amplifier, 750W per ch,4 Ohm-16 Ohm, 2 CH 1500W 70v-100v, analogue input คลาส D

QUEST QX4300 เพาเวอร์แอมป์

96,700฿
QUEST QX4300 เพาเวอร์แอมป์ 4 x Channel Power amplifier, 300W per ch,4 Ohm-16 Ohm, 70v-100v, analogue input นำเสนอประสิทธิภาพคลาส D ที่เหนือกว่า

QUEST QX4150 เพาเวอร์แอมป์

56,800฿
QUEST QX4150 เพาเวอร์แอมป์ 4 x Channel Power amplifier, 150W per ch,4 Ohm-16 Ohm, 2 CH 300W 70v-100v, analogue input คลาส D

QUEST QX300A เพาเวอร์แอมป์

31,900฿
QUEST QX300A เพาเวอร์แอมป์ประสิทธิภาพสูง 2 x 150W การป้องกันการลัดวงจร สามารถติดตั้งบนแร็คได้ 1RU ขั้วต่อ I/O ของแอมพลิฟายเออร์สไตล์ Euroblock

QUEST Q1K เพาเวอร์แอมป์

51,900฿
QUEST Q1K เพาเวอร์แอมป์ ขนาดเล็ก และ คุณสมบัติที่ แอมพลิฟายเออร์ความเที่ยงตรงสูงขนาดเล็กนี้เป็นขุมพลังเสียงที่จะมอบประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่

QUEST QM1000P เพาเวอร์แอมป์

47,800฿
QUEST QM1000P เพาเวอร์แอมป์ 2 ชาแนล 940 วัตต์ ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดค่าลำโพงและซับเบสได้หลากหลายสำหรับการติดตั้งแบบถาวรหรือแบบเคลื่อนที่

QUEST QA4004 เพาเวอร์แอมป์

77,800฿
QUEST QA4004 เพาเวอร์แอมป์ 2x 2000w at 4Ω ประกอบด้วยอุปกรณ์เอาต์พุตมากมายเพื่อความเสถียรทางอิเล็กทรอนิกส์และความเที่ยงตรงของเสียงที่มากขึ้น

QUEST QA3004 เพาเวอร์แอมป์

48,800฿
QUEST QA3004 เพาเวอร์แอมป์ 2x 1100w at 4Ω ประกอบด้วยอุปกรณ์เอาต์พุตมากมายเพื่อความเสถียรทางอิเล็กทรอนิกส์และความเที่ยงตรงของเสียงที่มากขึ้น

QUEST QA2004 เพาเวอร์แอมป์

39,500฿
QUEST QA2004 เพาเวอร์แอมป์ 2x 870w @4Ω ประกอบด้วยอุปกรณ์เอาต์พุตมากมายเพื่อความเสถียรทางอิเล็กทรอนิกส์และความเที่ยงตรงของเสียงที่มากขึ้น

QUEST QA1004 เพาเวอร์แอมป์

35,300฿
QUEST QA1004 เพาเวอร์แอมป์ 2x575W 2 Channel 4 Ohm ประกอบด้วยอุปกรณ์เอาต์พุตมากมายเพื่อความเสถียรทางอิเล็กทรอนิกส์และความเที่ยงตรงของเสียงที่มากขึ้น

QSC SPA4-60 เพาเวอร์แอมป์ 4 ชาแนล 60 วัตต์

38,000฿
QSC SPA4-60 Amplifier เป็นเพาเวอร์แอมป์สามารถบริดจ์เพื่อจ่ายไฟ 200 วัตต์ใน 4Ω และ 8Ω และสูงสุด 250 วัตต์ในโหลด 70V หรือ 100V การใช้การออกแบบแอมพลิฟายเออร์ Class-D ขั้นสูงและ Universal Power Supply

QSC SPA2-60 เพาเวอร์แอมป์

26,000฿
QSC SPA2-60 Amplifier 2 Channel 60 วัตต์ เป็นเพาเวอร์แอมป์สามารถบริดจ์เพื่อจ่ายไฟ 200 วัตต์ใน 4Ω และ 8Ω และสูงสุด 250 วัตต์ในโหลด 70V หรือ 100V การใช้การออกแบบแอมพลิฟายเออร์ Class-D ขั้นสูงและ Universal Power Supply

QSC ISA800Ti เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 450 วัตต์

60,000฿
QSC ISA800Ti เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 450 วัตต์ เครื่องขยายเสียง ISA เป็นโซลูชันที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการติดตั้งแบบตายตัวที่ต้องการอิมพีแดนซ์ต่ำหรือลำโพงกระจายเสียง

QSC ISA500Ti เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 260 วัตต์

47,000฿
QSC ISA500Ti เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 260 วัตต์ เครื่องขยายเสียง ISA เป็นโซลูชันที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการติดตั้งแบบตายตัวที่ต้องการอิมพีแดนซ์ต่ำหรือลำโพงกระจายเสียง

TOA TS-7912DW เครื่องควบคุมและจ่ายไฟระบบประชุม

47,500฿
TOA TS-7912DW เครื่องควบคุมและจ่ายไฟระบบประชุม นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อการเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์เพื่อเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์หรือตัวประมวลผลสัญญาณอื่นๆ มีสล็อต 2 ช่องสำหรับโมดูล Wireless Tuner WTU-M9800

TOA TS-7912D-AS เครื่องควบคุมและจ่ายไฟระบบประชุม

45,000฿
TOA TS-7912D-AS เครื่องควบคุมและจ่ายไฟระบบประชุม นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อการเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์เพื่อเชื่อมต่ออีควอไลเซอร์หรือตัวประมวลผลสัญญาณอื่นๆ

QSC ISA300Ti เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 185 วัตต์

40,000฿
QSC ISA300Ti เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล 185 วัตต์ เครื่องขยายเสียง ISA เป็นโซลูชันที่เหมาะสมและคุ้มค่าสำหรับการติดตั้งแบบตายตัวที่ต้องการอิมพีแดนซ์ต่ำหรือลำโพงกระจายเสียง

TOA A-3224DM-AS มิกเซอร์แอมป์

18,190฿
TOA A-3224DM-AS มิกซ์เซอร์แอมป์ เครื่องขยายเสียง 240 วัตต์ 4 Mic 2 Aux พร้อมเครื่องเล่น MP3 พร้อม Bluetooth 4.2 มีภาคขยายกำลังสูงแบบดิจิตอล ขนาด 240W

Powersoft Duecanali 1604 DSP เพาเวอร์แอมป์

121,800฿
Powersoft Duecanali 1604 DSP เพาเวอร์แอมป์ 1600W/2-channel Flexible Amplifier with DSP ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Lo-Z (2 ohm) 70V/100V

Powersoft Duecanali 1604 DSP+ เพาเวอร์แอมป์

124,700฿
Powersoft Duecanali 1604 DSP+ เพาเวอร์แอมป์ 1600W/2-channel Flexible Amplifier with DSP and AES67 ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Lo-Z (2 ohm) 70V/100V

Powersoft Duecanali 1604 DSP+D เพาเวอร์แอมป์

127,600฿
Powersoft Duecanali 1604 DSP+D เพาเวอร์แอมป์ 1600W/2-channel Flexible Amplifier with DSP and Dante™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Lo-Z (2 ohm) 70V/100V

Powersoft Duecanali 4804 DSP+D เพาเวอร์แอมป์

188,800฿
Powersoft Duecanali 4804 DSP+D เพาเวอร์แอมป์ 6400W/2-channel Flexible Amplifier with DSP and Dante™ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Lo-Z (2 ohm) 70V/100V