นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

วิธีชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

วิธีการยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ช่องทางที่ 1 : แจ้งชำระผ่านทางแบบฟอร์มสำหรับแจ้งชำระเงิน หรือ อีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่ sale@liveforsound.com พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินโดยการ Scan หรือ  Capture screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีโอนผ่าน Internet Banking โดยกรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ แสดงในหลักฐานการโอนเงิน
  • ช่องทางที่ 2 : แจ้งชำระผ่านทาง แอปพิเคชั่น Line โดยเพิ่ม ID : @liveforsound  (มี @ ข้างหน้า)
  • ช่องทางที่ 3 : โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทร: 02 550 6340 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02 550 6340 โดยกรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ แสดงในหลักฐานการโอนเงิน

เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

  • เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกลับตามชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับที่ได้ระบุไว้ พร้อมส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-550-6340 ภายในวันและเวลาทำการ

หมายเหตุ : เวลาทำการของเจ้าหน้าที่โทรแจ้งคอนเฟิร์มกลับ 

วันจันทร์ – เสาร์ 

ตั้งแต่เวลา 9:00 – 18:00 น. 

(เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)