นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

ติดตามสถานะสินค้า

ตรวจสอบสถานะสินค้า คลิก!

ตรวจสอบสถานะสินค้า คลิก!

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1500* บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ: กำหนดส่งสินค้า ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ช่องทางที่ 1 :
  ส่ง โดย Kerry express ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านลูกค้าภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า → คลิกที่นี่
 • ช่องทางที่ 2 :
  ส่ง โดย Flash express ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านลูกค้าภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว) ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า → คลิกที่นี่
 • ช่องทางที่ 3 :
  ท่านลูกค้า สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ บริษัทฯ  ข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถดูข้อมูลได้ในหน้า “ติดต่อเรา” หรือ → คลิกที่นี่

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • กรณีส่งสินค้าผ่านช่องทาง Kerry express และ Flash express จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง Kerry express Flash express รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจาก Kerry express Flash express แล้ว
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า