แนวทางการเลือกไมโครโฟนประชุมหรือ Conference Microphone สำหรับใช้งาน

ไมค์ประชุม Conference

ใช้ไมโครโฟน Conference แบบไหนดี ?

        ไมโครโฟนประชุมหรือ Conference Microphone เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งและแลกเปลี่ยนสัญญาณ โดยส่งสัญญาณเสียงจากไมโครโฟนไปสู่ตัวรับเพื่อถ่ายทอดเข้าสู่ลำโพง หรือไปยังระบบเสียงสำหรับไมโครโฟนประชุม การเลือกไมโครโฟนมีความสำคัญในลำดับแรก ๆ เพราะหากเราเลือกไมค์ประชุมได้ถูกต้องเหมาะสมนั้น ย่อมส่งผลดีต่อการประชุม ทั้งในแง่ของความสบายตา และเกิดความราบรื่นในการประชุมได้ ดังนั้นในการเลือกไมโครโฟนประชุม เราควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้คือ

  • ลักษณะของห้องประชุม ทั้งขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงของหลังคา รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเลือกประเภทไมค์ที่เหมาะสมได้
  • คุณภาพเสียงและสัญญาณ ไมโครโฟนประชุมแต่ละชนิดมีคุณภาพเสียง และการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน มีทั้งแบบ Analog และ Digital และการส่งสัญญาณแบบมีสายและไร้สาย
  • ทิศทางการรับเสียงของไมโครโฟน เพราะไมโครโฟนประชุมมีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบคอห่าน แบบยาว แบบสั้น หรือแบบฝังในโต๊ะ มีทิศทางการรับเสียงทั้งแบบรับได้ทิศทางเดียว และแบบรับได้รอบทิศทาง
  • จำนวนผู้เข้าร่วมในการประชุม เพื่อการตัดสินใจในการเลือกจำนวนชุดไมโครโฟนหรือชนิดของไมโครโฟนที่เหมาะสม
  • ความสวยงามผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เช่น  ไฟสถานะทำงานได้ดีหรือไม่ ฐานวางไมโครโฟนมั่นคงหรือไม่ เป็นต้น

        สำหรับไมโครโฟนประชุมหรือ Conference Microphone สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบมีสาย (Wired Desktop Conference System) ไมโครโฟนประชุมฝังโต๊ะแบบมีสาย (Wire Flush Mount Conference Microphone) และไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบไร้สาย (Wireless Desktop Conference Microphone System) ซึ่งไมโครโฟนประชุมทั้ง 3 ประเภทนี้ มีเอกลักษณ์ ข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้คือ

ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบมีสาย

        ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบมีสาย (Wired Desktop Conference System) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะจะวางอยู่บนโต๊ะและสามารถรับเสียงของผู้พูดได้อย่างใกล้ชิด ด้วยไมโครโฟนทิศทางแบบ cardioid จึงให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมมี 2 ระบบ คือ ระบบการประชุม แบบ Analog ซึ่งสัญญาณถูกส่งด้วยรูปแบบ Analog จะมีจุดเด่นเรื่องความเสถียรและราคาถูก แต่ ระบบนี้ จะถูกจำกัดในแง่ของฟังก์ชั่นเพิ่มเติมต่าง ๆ เช่น อาจจะมีมาให้แค่ปุ่มตัดเสียงสำหรับไมโครโฟนประธาน เป็นต้น ระบบที่ 2 คือ ระบบการประชุมดิจิตอล ทำงานโดยชิปประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) ในตัวให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจน มีฟังก์ชั่นหลากหลาย เช่น ฟังก์ชั่นการโหวตลงคะแนน ระบบการแปลภาษา การบันทึกการประชุมผ่าน USB เป็นต้น ซึ่งระบบการประชุมดิจิตอลนี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน    

ไมโครโฟนประชุมฝังโต๊ะแบบมีสาย

        ไมโครโฟนประชุมฝังโต๊ะแบบมีสาย (Wire Flush Mount Conference Microphone) ฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดเกือบจะเหมือนกับไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ แต่จะมีความโดนเด่นการออกแบบและความสวยงามโดยรวม ไมโครโฟนประชุมแบบฝังโต๊ะ จะเป็นไมโครโฟนชนิด Digital ที่เน้นความเรียบหรูให้ไมโครโฟนดูกลมกลืนกับโต๊ะ ดูสวยงาม มีทั้งแบบที่มีแค่ก้านไมโครโฟนเท่านั้นที่ยื่นออกมา หรือ แบบ Boundary Microphone ที่ตัวไมโครโฟนฝังราบเรียบไปกับโต๊ะประชุม ทำให้โต๊ะประชุมดูสวยงาม ไม่เกะกะสายตา มีระบบเสียบบัตรแสดงตน การกดโหวตลงคะแนน จึงเหมาะกับห้องประชุมบอร์ดบริหาร ห้องประชุมสภา เป็นต้น

ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบไร้สาย

        ไมโครโฟนประชุมตั้งโต๊ะแบบไร้สาย (Wireless Desktop Conference Microphone System) เป็นไมโครโฟนสำหรับการประชุมหรือเทอร์มินัลการประชุมที่พัฒนาจากแบบมีสายเป็นแบบไร้สาย ช่วงความถี่หลักของไมโครโฟนสำหรับการประชุมแบบไร้สาย จะมีคลื่นความถี่ให้เลือกใช้คือ คลื่น UHF คลื่น Digital 2.4GHz หรือ 5GHz และคลื่นรังสีอินฟราเรด หรือ IR โดยข้อดีข้อเสียของการใช้คลื่นแต่ละชนิดคือ คลื่น UHF จะมีช่องสัญญาณที่แคบ ทำให้ใช้ไมโครโฟนประชุมได้จำนวนน้อยกว่าคลื่น Digital 2.4GHz และ 5GHz ที่มีช่องสัญญาณที่กว้างกว่าช่วงคลื่นความถี่ UHF ทำให้สามารถใช้ไมโครโฟนประชุมได้หลายตัว ในปัจจุบันคลื่นความถี่ อินฟราเรด (IR) ที่มีความเสถียรในการรับส่งสัญญาณ ก็กำลังเป็นอีกหนึ่งคลื่นความถี่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

       ไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายนั้น จะโดดเด่นในเรื่องความเป็นระเบียบ และสวยงาม เนื่องจากไม่มีการเดินสายสัญญาณ มักจะถูกเลือกใช้กับห้องที่ออกแบบและตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือกับโต๊ะประชุมที่ไม่มีรูสำหรับร้อยสาย ไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับห้องประชุมที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางโต๊ะประชุมอยู่บ่อย ๆ หรือมีการใช้ห้องในการทำกิจกรรมอย่างอื่น เป็นต้น 

ข้อดีและข้อเสียของไมโครโฟนประชุมแบบมีสายและแบบไร้สาย

  • ไมโครโฟนแบบมีสาย มีทั้งแบบอนาล็อกหรือดิจิตอล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพียงครั้งเดียวและมีการเคลื่อนย้ายไม่บ่อยนัก ข้อดีคือ ต้านทานการรบกวนด้วยคุณภาพและความเสถียรที่ดี ติดตั้งง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำ ข้อเสียคือ ใช้ได้กับระบบประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่มากนัก และเนื่องจากเหมาะกับการติดตั้งถาวรจึงมีความคล่องตัวน้อยในการใช้งาน และเนื่องจากอุปกรณ์มีการเดินสายสัญญาณ บางครั้งก็อาจเกิดความไม่สวยงามได้
  • ไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย มีทั้งเทคโนโลยีแบบไวไฟ (WiFi) และแบบรังสีอินฟราเรด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ประชุมอเนกประสงค์ที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานห้องบ่อย ๆ หรือต้องการเน้นความสวยงามสบายตา ข้อดีคือ สามารถเพิ่มจำนวนไมโครโฟน รองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก มีความคล่องตัวในการใช้งาน มีฟังชั่นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานมากมายเช่น แปลภาษา บันทึกการประชุม เป็นต้น ข้อเสียคือมีราคาค่อนข้างสูง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม เช่น แบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนประชุม เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่สำรอง อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ การจัดเก็บและการจัดการที่ไม่สะดวก มีโอกาสเกิดสัญญาณรบกวนจากคลื่น WI-FI ภายในอาคาร การติดตั้งซ้ำ ๆ ส่งผลต่ออายุการใช้งานอุปกรณ์ เป็นต้น

สรุป :

นอกจากจะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังต้องคำนึงถึงงบประมาณในการเลือกซื้อ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ขาย การดูแลหลังการขาย หรือความเป็นมืออาชีพของทีมงานติดตั้งอุปกรณ์ เราแนะนำให้ทุกท่านอ่านบทความ อุปกรณ์ เครื่องเสียงห้องประชุม ควรมีอะไรบ้าง? เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หากมีความสนใจที่จะเลือกซื้อไมโครโฟนประชุม หรืออยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ Siam Sound Store ทางเรามีทีมงานให้คำปรึกษาด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ เรามีทีมงานติดตั้งมืออาชีพไว้คอยให้บริการทุกท่านครับ

ห้องประชุมขนาดใหญ่
ควรมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ?

ทรงพล แจ่มแจ้ง

 

นอกจากนี้ทาง Live For Sound ยังมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับระบบเสียงที่น่าสนใจ เช่น คอร์สเรียนวิศวกรระบบเสียง คอร์สเรียนการมิกซืเสียงงานแสดงสด 

หากสนใจอุปกรณ์ระบบประชุมออนไลน์ สามารถโทรปรึกษาทาง Live For Sound เรามีทีมงานออกแบบและติดตั้งระบบเสียงห้องประชุมอย่างมือชีพและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์ ทุกยี่ห้อ พร้อมบริการหลังการขายเต็มรูปแบบ

Live For Sound รับออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพ มาตรฐานสากล

โทรศัพท์ 02-550-6340, 064-198-2499
Line : @liveforsound
Email : sale@liveforsound.com

บทความโดย: ทรงพล แจ่มแจ้ง (SOUND ENGINEER)

         รับติดตั้งระบบเสียง ห้องประชุม ร้านอาหาร ผับบาร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยง ระบบเสียงสนามกีฬา ระบบเสียงร้านกาแฟ สามารถปรึกษาทางทีมงาน LIVE FOR SOUND ได้ พร้อมรับตรวจเช็ค แก้ไขปัญหาระบบเสียงทุกรูปแบบ โดย ทรงพล แจ่มแจ้ง และทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

สอบถามข้อมูลการติดตั้งได้ทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า