ระบบเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่ ควรมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

เครื่องเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่

เครื่องเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่

ในระบบเครื่องเสียงห้องประชุมนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์จะคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีแตกต่างกันไปบ้างตามขนาดห้องที่ใช้ ห้องประชุมขนาดเล็กก็จะมีอุปกรณ์ที่เหมาะกับห้องขนาดเล็ก ส่วนในบทความนี้จะแนะนำการเลือกใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ ว่าต้องมีอะไรบ้าง ไปดูอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้กันดีกว่าครับ

ไมโครโฟนชุดประชุม (Microphone)

ไมโครโฟนประชุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ห้องประชุมขนาดใหญ่ เพราะผู้ร่วมประชุมจะมีจำนวนที่มากขึ้น การพูดคุยกันก็ต้องใช้เสียงที่ดังขึ้นตามขนาดพื้นที่ หากใช้ไมโครโฟนทั่วไป สิ่งที่จะเจอคือ จำนวนสายที่มากมายมหาศาล และจำนวนช่องสัญญาณของมิกเซอร์ก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

การเลือกใช้ไมโครโฟนชุดประชุมจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยลดเรื่องจำนวนสายไมโครโฟนและช่องสัญญาณของมิกเซอร์แล้ว ยังช่วยลดเรื่องความยุ่งยากในการติดตั้งอีกด้วย เพราะไมโครโฟนชุดประชุมนั้น จะใช้วิธีการต่อพ่วงสัญญาณต่อกันไปไปเรื่อย ๆ จากไมค์ตัวที่ 1 2 3 และไปจบที่ลำดับไมโครโฟนที่เครื่องควบคุมนั้นสามารถจ่ายไฟได้ สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่นั้น จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนเพิ่มมากขึ้น หรือไม่ก็ต้องเดินสายยาวขึ้นก็จำเป็นต้องมีเครื่องจ่ายไฟสำหรับ ไมโครโฟนชุดประชุมเพิ่มเติม

เรามาดูระบบไมโครโฟนชุดประชุมกันว่ามีระบบแบบไหนบ้าง

ระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบอนาล็อค

ระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบอนาล็อคนั้น เป็นระบบที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน การทำงานก็มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย อุปกรณ์ในระบบจะประกอบไปด้วย

- เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม (Control Unit) ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับไมโครโฟนชุดประชุมทุกตัวในระบบ และควบคุมฟังก์ชันการประชุม เช่น ควบคุมจำนวนผู้ประชุมว่าให้สามารถพูดพร้อมกันได้กี่คน การเรียงลับดับการพูดของผู้ร่วมประชุมเป็นต้น ซึ่งแต่ละยี่ห้อจะควบคุมจำนวนไมโครโฟนประชุมได้ไม่เท่ากัน

BOSCH รุ่น CCS-CURD Control Unit

- ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธาน (Chairman Microphone) เป็นไมโครโฟนที่ขาดไม่ได้ ในระบบจะมีต้องมีจำนวน 1 ตัว ไมโครโฟนจะมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีปุ่มตัดเสียงไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม และไมค์ประธานสามารถกดพูดได้ตลอดเวลา

- ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม (Delegate Microphone) ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม ในระบบจะมีได้กี่ตัวนั้น ขึ้นอยู่กับเครื่องควบคุมว่าสามารถจ่ายไฟให้กับไมโครโฟนได้กี่ตัว ไมโครโฟนชุดประชุมแบบอนาล็อคที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือ
Bosch CCS900

BOSCH รุ่น CCS-DL Delegate Unit

ระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิตอล

ระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิตอลนั้น พัฒนาขึ้นมาจากไมโครโฟนแบบอนาล็อค มีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้ร่วมกับกล้องเพื่อติดตามคนที่กำลังพูด หรือการโหวตลงคะแนน การเสียบบัตรแสดงตัวในการเข้าประชุม การเชื่อมต่อกับระบบแปลภาษา อุปกรณ์ก็จะเหมือนกับชุดไมโครโฟนประชุมแบบอนาล็อค ไมโครโฟนชุดประชุมแบบดิจิตอลที่นิยมใช้ในประเทศไทยคือ
Bosch CCSD-1000D
TOA TS-D1000
Shure DIS DC5980P
Soundvision DCS 990-PRO

SHURE รุ่น DIS DC5980P DU

ระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย

ระบบไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย ถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการติดตั้งที่ง่าย แค่ยกไปวางตามตำแหน่งก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากดูเกะกะ และยิ่งห้องที่ปรับปรุงระบบเสียงใหม่ การเดินสายให้ดูสวยงามต้องฝังสายไปตามกำแพงหรือพื้น ค่าติดตั้งก็จะเพิ่มมากขึ้น หลายบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ มักจะเลือกใช้งานระบบไมโครโฟนไร้สาย อุปกรณ์ระบบไมโครโฟนไร้สายสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่นั้น ตัวเครื่องควบคุมและตัวไมโครโฟนจะใช้เหมือนกับระบบแบบมีสาย สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือ ระบบรับส่งสัญญาณไร้สาย ซึ่งจะมีทั้งการส่งคลื่นสัญญาณ UHF, WIFI และ คลื่นรังสีอินฟราเรด (Infrared) โดยจะต้องคำนวณจากขนาดความกว้าง ความลึก และความสูงของห้องเป็นหลัก ไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สายที่นิยมใช้ในประเทศไทย คือ
BOSCH DICENTIS
TOA TS-820
Soundvision DCW-9900

SOUNDVISION รุ่น DCW-9900D

มิกเซอร์ (Mixer)

เป็นอุปกรณ์ผสมสัญญาณเสียงที่มีให้เลือกทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล จำนวนช่องสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนสัญญาณเสียงที่เข้ามา การเลือกใช้มิกเซอร์นั้น ต้องดูจากจำนวนสัญญาณที่เข้ามาและออกไปเป็นหลัก เช่น สัญญาณเสียงที่เข้ามามีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ และควรเผื่อไว้อีกจากจำนวนที่นับได้ อีกอย่างน้อย 8 ช่อง เพื่อความยืดหยุ่นการทำงานในอนาคต เพราะหากไม่เผื่อไว้ เวลาจะเพิ่มช่องสัญญาณจะไม่สามารถทำได้ ต้องเปลี่ยนตัวใหม่อย่างเดียว

ในส่วนของช่องสัญญาณเข้า ต้องดูว่าสัญญาณเราจะส่งออกไปที่ไหนบ้าง เช่นลำโพงหลัก ลำโพงดีเลย์ เครื่องบันทึกเสียง โซเชี่ยลมีเดีย

เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง (Processor)

เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียงหรือโปรเซสเซอร์ (Processor) จะทำหน้าที่จัดการปรับแต่งสัญญาณเสียงหลังจากที่รับสัญญาณมาจากมิกเซอร์ ซึ่งบางฟังก์ชันที่ใช้งานจะไม่มีอยู่ในมิกเซอร์ เช่น การหน่วงค่าเวลาสัญญาณเสียง (Delay) หรือการปรับแต่งจุดตัดความถี่ของลำโพง ก็ต้องใช้โปรเซสเซอร์ (Processor) ในการประมวลผลทั้งสิ้น จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องมีในอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมขนาดใหญ่

ลำโพงและเครื่องขยายเสียง (SPK & AMP)

เมื่อห้องมีขนาดใหญ่ขึ้นและคนจำนวนมากขึ้น ลำโพงและเครื่องขยายเสียงนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการติดตั้งเข้าไปในห้องประชุม และลำโพงที่จะเลือกใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของห้องประชุม ต้องนำขนาดพื้นที่ กว้างลึก สูง มาคำนวณหาตำแหน่งการติดตั้งลำโพง เพื่อให้มุมกระจายเสียงครอบคลุมที่นั่งผู้นั่งฟังทุกพื้นที่

การออกแบบอีกส่วนหนึ่งก็คือการคำนวณความดังของเสียง ตามกฎของฟิสิกส์นั้น ความดังเสียงจะลดลง 6dB ตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น 2 เท่า เช่น หากเสียงจากลำโพงมีความดัง 100dB ถ้าเรานั่งห่างจากลำโพงเป็นระยะ 2 เมตร ความดังที่ได้ยินจากลดลง 6dB เหลือ 94dB ถ้ายิ่งห่างออกไปอีกเท่าตัวคือ 4 เมตรก็จะลดลงเหลือ 88dB ถ้าห้องมีความลึก 16 เมตร ก็จะลดลงเหลือ 76dB ซึ่งมีความดังไม่เพียงพอที่จะได้ยินเสียงชัดเจน

ดังนั้นการเลือกลำโพงรวมถึงการจัดวางลำโพงนั้นควรให้วิศวกรเสียง หรือ Sound Engineer (ซาวด์เอ็นจิเนียร์) เป็นคนคำนวณตำแหน่งการติดตั้งลำโพง จะได้ประสิทธิภาพมากกว่าการไปเลือกซื้อและมาติดตั้งกันเอง

อุปกรณ์ระบบภาพ (Visual System)

สำหรับอุปกรณ์ระบบภาพในห้องประชุมขนาดใหญ่นั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ครับ

จอรับภาพและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถฉายภาพให้มีขนาดใหญ่ การติดตั้งไม่ยุ่งยาก เหมาะกับห้องประชุมที่เน้นการใช้ตัวหนังสือ เพราะจะไร้รอยต่อ ทำให้ตัวหนังสือเป็นลายเส้นที่ชัดเจน ส่วนจำนวน ANSI ความสว่างขึ้นอยู่กับความสว่างของแสงภายในห้อง

Epson รุ่น EB-G7000WNL

จอ LED Wall

เป็นอุปกรณ์ระบบภาพที่เริ่มนิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบัน เหมาะสำหรับห้องประชุมที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ สามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปในการนำเสนองาน ราคาขึ้นอยู่ความความละเอียดระยะห่างของหลอดภาพ ยิ่งชิดกันมากเท่าไหร่ราคาจะยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้น เพราะจะได้ภาพที่ละเอียดเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

MAXHUB รุ่น LM120M03

เครื่องสลับสัญญาณภาพ

หากในระบบภาพที่ใช้ในห้องประชุมมีอุปกรณ์หลากหลายเครื่อง ก็จำเป็นต้องมีเครื่องสลับสัญญาณภาพหรือที่เรียกกันว่า สวิตซ์เชอร์ (Switcher) เพื่อสลับสัญญาณภาพที่ขึ้นฉายบนจอ

เครื่องสลับสัญญาณภาพ
BLUSTREAM รุ่น HMXL88ARC

กล้องบันทึกภาพ

การบันภาพในการประชุมนั้น บางครั้งเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานในการย้อนกลับมาดูก่อนการประชุมครั้งต่อไปว่าได้ประชุมเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง เสมือนเป็นบันทึกการประชุม แต่เป็นในรูปแบบของวีดีโอ ลักษณะกล้องที่ใช้มักจะเป็นกล้องแบบ PTZ (Pan Tilt Zoom) จำนวนขึ้นอยู่กับความต้องการในการบันทึก

กล้อง Lumens
Lumens รุ่น VC-B30U Full HD USB PTZ Camera

สรุป :

ทั้ง 5 อุปกรณ์ที่กล่าวมา คืออุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งสิ้น สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ ส่วนจะใช้จำนวนเท่าไหร่นั้น ให้ทางผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบห้องประชุมเป็นผู้คำนวณอุปกรณ์ที่ใช้งานจะเป็นการดีที่สุด ซึ่งทาง Live For Sound นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบระบบเครื่องเสียงห้องประชุม หากไม่มั่นใจว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมสำหรับระบบเครื่องเสียงห้องประชุม สามารถปรึกษากับทาง Live For Sound ได้ฟรี

นอกจากนี้ทาง Live For Sound ยังมีบริการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงร้านอาหารอีกด้วย บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เทคนิคการมิกซ์เสียงกลอง หรือ เทคนิคการมิกซ์เสียงกีต้าร์ และยังมีคอร์สเรียนเกี่ยวกับระบบเสียงที่น่าสนใจ เช่น คอร์สเรียนวิศวกรระบบเสียง หากอยากทราบว่า วิศวกรระบบเสียงคืออะไร เริ่มต้นอย่างไร ทำงานที่ไหนได้บ้าง

         ใครที่สนใจอยากทำอาชีพด้าน SOUND ENGINEER สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้ได้เลย หลักสูตรเรียน SOUND ENGINEER นอกจากนี้เรายังเปิดสอน หลักสูตรการมิกซ์เสียงในงานแสดงสด อีกด้วย

หรือสนใจสอบถามคอร์สเรียนและหลักสูตรต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-550-6340, 064-198-2499
Line : @liveforsound
Email : sale@liveforsound.com

บทความโดย: ทรงพล แจ่มแจ้ง (SOUND ENGINEER)

         รับติดตั้งระบบเสียง ห้องประชุม ร้านอาหาร ผับบาร์ ห้องคาราโอเกะ ห้องจัดเลี้ยง ระบบเสียงสนามกีฬา ระบบเสียงร้านกาแฟ สามารถปรึกษาทางทีมงาน LIVE FOR SOUND ได้ พร้อมรับตรวจเช็ค แก้ไขปัญหาระบบเสียงทุกรูปแบบ โดย ทรงพล แจ่มแจ้ง และทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

สอบถามข้อมูลการติดตั้งได้ทาง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า